Sanattaki Estetik Ahlakı

Şiir tarihine özellikle Türk şiir tarihine baktığımızda birçok sorunsalın çeşitli sanatçılar, teorisyenler ve eleştirmenler tarafından tartışıldığını görürüz. Bu tartışmaların ilk akla geleni klişeleşmiş olan “sanat toplum için midir yoksa…

Şiir İçin Şiirden Kaçmak

Şiir üzerine ele alınan eserlerin ilk ve en vurucu örneklerinden birisi Aristoteles’in Poetika yapıtında karşımıza çıkmaktadır. Aristoteles, bu eserinde tragedya özelinde şiir üzerine düşüncelerini ifade ederken, “mimesis”, yani taklit…