Aşk ne değildir?

Aşkı bizzat yaşamamış olsak bile, onun ne olduğunu biliriz değil mi? Nereden mi biliyoruz? Canım, o kadar aşk filmi izledik, aşk şarkısı dinledik, aşk şiiri yazdık, aşk romanı okuduk, tanrı aşkı, vatan aşkı üzerine vaaz dinledik, çiçek böcek aşkı, çocuk aşkı, çocukluk aşkı… Say say sonu gelmez. Hem sonra, biz Rabb’in yasaklamasına rağmen bilme ağacının meyvesinden yemişlerden değil miyiz. Bilmez olur muyuz?

Demek ki, bu durumda kendimize aşk nedir diye bir soru sormak abes olur. Aşkın ne olduğunu bildiğimize göre ne olmadığını da biliyoruzdur elbette. Ama aşk dediğin aşikar olmalı. Elbette bu aşikarlık da onu, ona gölge eden hallerin arkasından çekip çıkarmakla, aşk olmayan öteberiyi ayıklamakla mümkün. Öyleyse, aşk olmayan halleri, aşk olan halden ayıralım da, aşkımız aşikar olsun.

O halde, aşk olmayan, aşk barındırmayan, aşk halimizi gizleyen çer çöp ne varsa geri dönüşümsüz çöp kutusuna atalım da dillere destan aşikar aşklarımızla baş başa kalalım. Böylece de yaşadığımız şeyin, aşk konusundaki kurgu ve fikirlerimiz değil, aşkın bizzat kendisi olduğunu dünya aleme ilan edelim.

 • Nefret, öfke ve direnç gibi duyguların eşlik ettiği hiçbir hal, hiçbir duygulanım aşk değildir.
 • Ben’in ve O’nun var olmayı sürdüğü hiçbir ilişki aşk değildir.
 • Bağımlılık ve kıskançlığın eşlik ettiği hiçbir his aşk değildir.
 • Benlik ve bencilliğin değdiği alemlerde yaşanan hallerin hiçbiri aşk değildir.
 • Özgürlük kısıt ve kaygıları altında yaşanan her ne varsa hiçbiri de aşk değildir.
 • Hesaba kitaba gelen, maliyet ve bedel hesabı yapılan, karşılık bekleyen, ortama uyan hiçbir şey aşk değildir.
 • Başkaldırı, kimsesizlik, sahipsizlik riskini göze almadan gidilen hiçbir yol aşk yolu değildir.
 • İtaat, biat ve kural ile kayıtlanan, talim ve terbiyeye tabi hiçbir şey aşk değildir.
 • Başka bir duyguyla mukayese imkanı veren yahut böyle bir imkanı barındıran hiçbir duygu aşk değildir.
 • Ahlâkî, siyasi, dini, otorite ve disiplinlere tabi olan hiçbir şey aşk değildir.
 • Sorumluluk, gereklilik, görev gibi hislerin eşlik ettiği hiçbir şey aşk değildir.
 • Bencillikten beslenen acı ve haz duygularını harlayan hiçbir şey aşk değildir.
 • Sahiplenme, mülkiyet ve itikat hissini içeren hiçbir ilişki aşk değildir.
 • Tabi kılma ya da tabi olma gereğini yaratan sahiplenilmeyi ve sahiplenmeyi isteyen hiçbir ilişki aşk değildir.
 • İstikameti olan arzu, duygusallık ve haz aşk değildir.
 • Eğitimi, yöntemi, yol göstereni, mürşidi, üstadı, kitabı olan hiçbir şey aşk değildir.
 • Acemiliğinden, olgunluğundan, büyüklüğünden, küçüklüğünden söz edilebilecek hiçbir şey aşk değildir.
 • Aklın kurallarına tabi olan Ben’in beklentilerine cevap olan hiçbir şey aşk değildir.
 • Dünyevi ve uhrevi diye ayır edilebilen hiçbir şey aşk değildir.

“Dil ile ifade edilebiliyorsa eğer o söz aşk sözü değildir./Saki şarap sun da bu dedikoduyu sona erdir.”

 

M. Şirin ÖZTÜRK