Anadolu’nun hafızası antik kentler yok ediliyor

Uygarlıklar beşiği diyerek övündüğümüz güzel Anadolu’muz vahşi madencilerin ve rant avcılarının kazançları uğruna yok ediliyor.

Bir tarafta “enerji ihtiyacı” denilerek Hes’ler aracılığıyla sulara boğduruluyor, diğer taraftan madden araştırması ve madden çıkarmak için patlatılıp, kazılarak geçmiş hafızamız olan antik kentler ve kalıntıları yok edilmektedir.

Bir ülkenin hafızası tarihi ve kültürel dokusu olan antik kalıntılar ve kentlerdir. Bu antik kentleri suya gömerek veya madden çıkarma uğruna tahrip etme yolu ile yok edilerek hafıza silinmekte ve toplum Alzheimer hastalığının kucağına itilmektedir. Toplum top yekun tarihi geçmişi ile ilgili bilgi ve kanıt yoksulluğu içine itilmektedir.

Bergama, Hasankeyf ve benzeri yerlerdeki antik uygarlıkların en iyi örneklerinin sulara gömülmesini sağlayan bu sistem şimdi de Bafa gölü çevresinde ve Beşparmak dağlarındaki Karya uygarlığının kentleri ve kalıntıları olan Herakleıa antik kentini Boksit ve Diaspor kristallerinin çıkarılmasına kurban edilmek istenmektedir. Bu maddenler takı işlerinde kullanılan değerli maddenler sınıfındanmış. İşte Anadolu’nun önemli hafızalarından olan bu antik kentte takı uğruna kurban edilmeye çalışılmaktadır.

Beşparmak dağlarında Karya uygarlığının birçok antik kent kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca buralarda 8-10 bin yıllık Kaya resimleri de bulunmaktadır. Yine bu bölgede Feldispat  ve Kuvars madenlerini çıkarmak için adeta talan edilmiş durumda. Kaya resimleri büyük tehlike altına girmiştir. Üstüne birde hemen Bafa gölü üstünde yükselen Beşparmak dağları içinde yer alan Ilbıra dağında Boksit ve Diaspor (zultanit) kristalleri için kazı başlanırsa Karya uygarlığının kalıntıları da işletmenin molozları altında yada patlatılarak yok edilecekler.

23-24 Ağustos tarihlerinde Milas’ta Bilim insanları ve arkeologlar tarafında Karya uygarlığını anlatmak için sempozyumlar düzenlenirken, diğer yanda vahşi madenciler ise bu uygarlığın hafızalarımızdan silinmesi için seferber olmuşlar. Gerek bir bütün olarak Latmos ve gerekse Beşparmak dağlarında ileri karakol olarak oluşturulan Euromos, Amyzon, Khalketar kent kalıntıları ile Bafa gölü ve hemen hem içine yayılmış ve yamaçlarına dağılı bulunan Herakleia antik liman kenti koruma altına alınarak hafızamıza kalması sağlanmalı ve ziyarete açılmalıdır.

Bu antik kentlerimiz her tür değerli maddenden daha da değerlidir. Onlar geçmişimizi ve yaşanmışlıkların belgesi olarak bize kalan eserlerdir. Bunlar korunmalı ve geleceğe bir kazanım olarak bırakılmalıdır.