300 milyon yıl önce yoğun karbon emisyonları biyoçeşitliliği azalttı

Küresel ısınma gezegenimizi yakın gelecekte nasıl tehlikeye atabilir? Bir araştırma grubu 300 milyon yıl önceki durumu inceleyerek biyoçeşitlilikte ciddi bir düşüşün yaşandığı bir senaryo oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde Çin Ulusal Bilimler Akademisi’nin bildirilerinde yayınlanan bir çalışma, 304 milyon yıl önce yoğun karbon emisyonlarına bağlı olarak yaşanan ani bir ısınmanın, deniz tabanının yaklaşık yüzde 20’sine eşdeğer bir oksijensiz (anoksik) alan kapsamı yarattığını gösterdi.

360 ila 280 milyon yıl önce yaşanan Geç Paleozoik Buz Devri, gelişmiş bitkilerin ve karasal ekosistemin ortaya çıkışından bu yana yaşanan en uzun buz evi iklimi ve aynı zamanda buz evi ikliminden sera iklimine geçişin kaydedildiği tek devir olmuştur.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda’dan bilim insanları, küresel karbon döngüsü ve denizdeki oksijen yetersizliğini araştırmak için, Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde numuneler toplayıp bu numunelerdeki karbon ve uranyum izotoplarını ölçtü.

Çalışmaya göre araştırmacılar, karbondioksit emisyonlarının deniz yüzeyi sıcaklığında yaklaşık dört santigrat derecelik bir artışa neden olduğunu buldular.

Araştırmacıların kullandığı model, oksijensiz deniz tabanının alan kapsamının da yüzde 4’ten yüzde 22’ye çıkarak biyoçeşitlilikte çarpıcı bir azalmaya yol açtığını gösterdi.

Araştırmacılara göre, gezegenimiz halen 34 milyon yıl önce başlayan bir buz evi iklimi yaşadığı ve son birkaç yüzyıldır sıcaklıklar hızla arttığı için ilk çağlarda yaşanan bu büyük değişiklik Dünya üzerindeki çevre şartları hakkında çok değerli dersler sunabilir. (Xinhua)