Zaman Yönetiminde Yapılan Hatalar

Başarılı olan insanlarda tespit edilen en temel özelliklerden bir tanesi zamanı en iyi şekilde kullanma özelliğidir. Zaman; meydana gelen olayları sıralamaya yarayan başsız ve sonsuz soyut bir kavramdır. İçinde bulunulan an; bir şeyin gerçekleştiği an olarak da ifade edilir. Zaman; çoğaltılamaz, satın alınamaz, depolanamaz, en ucuz ve en pahalı kaynaktır. Amaçlara ve hedeflere ulaşmak için zamanı verimli kullanmak şarttır.

Zamanı verimli kullananlar; iş ve özel yaşam arasında denge kurarlar, kişisel gelişim süreçlerini gerçekleştirirler, kendi kendilerini motive ederler, stresli olmazlar, bakış açıları geniş olur ve her zaman daha verimli olurlar.

Zamanı verimli kullanabilmek için, bireyin zihinsel olarak kendini buna hazırlaması gerekir. Bunun için bireyin; mücadeleci kişilik yapısını oluşturması, kendini değiştirmeyi hedeflemesi, bilgili ve bilgisini uygulaması, olumlu bakış açısı ve istekli olması, kendi kendini değerlendirme ve özeleştiri yapması gerekir.

Zaman yönetiminde birçok hata yapılmaktadır. Yapılan bu hatalar en çok ta sizi ve başarılarınızı olumsuz etkilemektedir.

Herkesi memnun etmeye çalışanlar hiç kimseyi memnun edemedikleri gibi zamanı da istedikleri gibi kullanamazlar.

Zaman yönetiminde yapılan temel hatalardan ilki ilham beklemektir. İlham, etkilenme, çağrışım, içe doğma ile gelen yaratıcı düşünce, doğaüstü veya buna bağlı söz, duyum ve algıya verilen addır. Hiç bir şey yapmadan bir yerden ilham bekleyenler başaramadıkları gibi zamanı da heba ederler.

Aynı hatalarda ısrar edenler zamanı boşa harcarlar. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerde çok görülen bir durumdur. Bir yıl önceki hatalarında ısrar ederek yıllarca başaramazlar.

Herkesi memnun etmeye çalışanlar hiç kimseyi memnun edemedikleri gibi zamanı da istedikleri gibi kullanamazlar.

Kendisini başkasıyla kıyaslayanlar onlar gibi olamadıkları gibi onlar gibi olmaya çalışırken zamanı da boşa harcarlar.

İnsanlar ne der düşüncesiyle hareket edenler hiçbir şey yapamazlar. Oysa önemli olan kendiniz ne düşünüyorsunuz. Size düşen kendiniz için düşünüp, kendiniz için yapmanızdır. Siz zaten isteseniz de diğerlerinin düşüncelerine uygun şeyler yapamazsınız ki. Siz böyle düşündükçe aslında zamanı kötü yönetmektesiniz.

Sürekli şikâyet edenler savunma mekanizması kullanmaktadırlar. Aslında başarısızlıklarına kılıf bulmaya çalışmaktadırlar. Onlar şikâyet ederken zaman da akıp gitmektedir.

Mükemmeliyetçi olmaya çalışanlar mükemmel olamadıkları gibi zamanı da boşa harcamaktadırlar.

Öncelik sıralaması yapmayanlar ne yapacaklarını bilmedikleri için zamanı da nasıl kullandıklarını bilememektedirler.

Kaybetme korkusu sizi çalışmaktan alı koyar. Bu yüzden çabalayamazsınız. Siz korktukça zamanda akıp gitmektedir.

Önceliklerinizi ertelemek aynı zamanda hayatınızı ertelemektir. Siz erteledikçe zamanda akıp gitmektedir.

Zamanı en verimli şekilde kullanmak ve zamanı yönetmek, başarıya giden yolu göstermektedir. Başarmak istiyorsak ve belirlediğimiz hedefe gerçekten ulaşmak istiyorsak belirtilen ilkeler doğrultusunda çabamızı sürdürmemiz gerekir. Aksi durumda başarı gerçekleşse bile ya istenilen nitelikte olmayacak ya da tesadüfî olacaktır.

Arslan ÖZDEMİR