Yetkin gençler

Türkiye’de eğitim sisteminde yapılan birçok değişikliğe rağmen özellikle Liseden mezun olan öğrencilerin uluslararası standartlara göre yetkin olmadıkları görülmektedir. Yapılan birçok araştırma bu durumun somut örneğidir.

Gençleri yetkinleştirme çalışmaları yetersiz kalsada çok önemli çalışmalarda yapılmaktadır. Türkiye’de bu alandaki en önemli çalışma “Yetkin Gençler” projesidir.

Yetkin Gençler, Prof. Dr. Erhan Erkut’un liderliğinde, MEF Üniversitesi ve Mehmet Zorlu Vakfı destekleriyle 2015 yılında kurulmuş bir farkındalık eğitimi programıdır. Kurulduğu ilk günden itibaren dünyayı değiştirme hayali ve isteği olan gençlere bu yolda ihtiyaçları olacak yetkinlikleri kazandırmaya çalışan bir projedir.

Gerçekleştirilen ilham verici eğitimlerin yanı sıra eğitim dışındaki zamanlarda uygulamalarla öğrenme süreci desteklenip pekiştirilmektedir. Ayrıca eğitim boyunca destekçilerin katkısı ile öğrenciler Likendln Learning gibi çeşitli ek kaynaklardan faydalanabiliyorlar. Haftalık bültenlerle, sosyal medya kanallarıyla ve çeşitli departmanlarla öğrencilere kapsayıcı bir deneyim yaşatılmaktadır. Eğitim sonunda gerekli yeterliliği sağlayan ve YetGen kültürüne sahip öğrencilere sertifika verilmektedir.

Prof.Dr Erhan Erkut lise ve Üniversite öğrencileri üzerinde birçok bilimsel çalışma yapmış ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştır.

Prof.Dr Erhan Erkut’a göre birçok lise mezununun eksik olduğu alanlar şunlardır.
-Hedef koyma
-Zaman yönetimi
-Planlama
-İngilizce
-İletişim (okuma, yazma, dinleme, konuşma) yetkinlikleri
-Sunum teknikleri
-Grup çalışması
-Analiz ve sentez yetkinlikleri (ezber yerine)
-Problem çözme yetkinlikleri (çoktan seçmeli yerine)
-Uzun vadeli ödüllere odaklanma
-Bilişim teknolojileri ile yakınlık (oyun, arkadaşlık siteleri ve mesajlaşma ile kısıtlı)
-Dikkat süresi
-Uzun süreler için konsantre olabilme
-Araştırma yetkinlikleri (Google ile kısıtlı)
-Bilgiye ve öğrenmeye değer verme
-Arkadaşlara saygı (az) otoriteye saygı (fazla)
-Ödüller için gereken fedakârlıkları yapma (otomatik hak etme)
-Etik değerler (fikri mülkiyet hırsızlığı ve kopya)
-Sosyal ve çevresel bilinç
-Gerçek hayat deneyimi ve bilinci
-Hoşgörü (fikir farklılıkları, yapıcı tartışma kapasitesi)
-Uluslararası farkındalık (diğer ülke, kültür algısı-ön yargı, peşin hüküm)

Prof.Dr Erhan Erkut’a göre hiçbir lise mezununda yukarıdaki eksikliklerin hepsi birden bulunmayabilir. Fakat birçok mezunda bu eksikliklerin önemli bir kısmı mevcuttur. Bazı seçilmiş liselerden gelen mezunlarda bu eksikliklerin az bir kısmı bulunmaktadır.

Özellikle İB(IB Diploma Programı, üniversite öncesinde, özgüven-öz disiplin ve üst düzey düşünme becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, farklı kültürleri bilen, dünya vatandaşları yetiştiren bir eğitim-öğretim programıdır.) eğitimi veren kurumlardan gelen öğrencilerin yetkinlik seviyeleri diğerlerinden epey daha yukarıdadır. Fakat Türkiye’de İB eğitimi veren lise sayısı maalesef çok azdır.

“Yetkin Gençler” projesi özellikle gençlerde tespit edilen bu yetersizlikleri giderip, gençlerin özsaygılarını destekleyerek, 21. yüzyılda sahip olunması gereken yetkinlikleri kendilerinde deneyimleyecek bir iç dinamik te sunmaktadır.


Kaynaklar
1- https://yetkingencler.com
2- http://erhanerkut.com

Arslan ÖZDEMİR