Sayıştay’ın şehir hastaneleri raporunda skandallar zinciri

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’na ilişkin 2022 Yılı Denetim Raporu, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırılan şehir hastanelerinde bir dizi skandalı ortaya çıkardı. Raporda, şehir hastanelerine ilişkin garanti ve yükümlülükler ile borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmediği, yer teslimi yapılmadan inşaata başlandığı, tıbbi ekipmanların atıl bırakıldığı, dijital röntgen cihazı alımlarının sonuçlandırılamadığı ve ruhsatsız sağlık merkezlerinin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Garantiler ve borçlanma maliyetleri gizli tutuluyor

Rapora göre, şehir hastaneleri sözleşmelerinde belirlenen ve idare tarafından görevli şirkete taahhüt edilen talep garantileri nazım hesaplar kullanılarak muhasebeleştirilmemekte ve bilanço dipnotlarında gösterilmemektedir. Bu durum, şehir hastanelerinin gerçek maliyetlerinin kamuoyundan gizlenmesine neden olmaktadır.

Yer teslimi yapılmadan inşaat başladı

Raporda ayrıca, KÖİ modeli ile işletilen şehir hastanelerinde görevli şirketlerin yer teslimi yapılmadan inşaat işlerine başladıkları anlaşılmıştır. Bu durum, sözleşmelerin ihale mevzuatı hükümlerine aykırı olarak uygulandığını göstermektedir.

Tıbbi ekipmanlar atıl bırakıldı

Raporda ayrıca, KÖİ modeli ile işletilen bazı şehir hastanelerinde toplam sabit yatırım tutarına dahil olarak görevli şirket tarafından getirilen tıbbi ekipmanların sağlık tesislerinde açılıştan beri kullanılmadığı ve atıl olduğu görülmüştür. Bu durum, kaynakların israf edildiğini göstermektedir.

Dijital röntgen cihazı alımları sonuçlandırılamadı

Raporda ayrıca bazı hastanelerde dijital röntgen cihazı alımında eksiklik bulunduğuna vurgu yapıldı. Örneğin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Tıbbi Acil Müdahale Projesi kapsamında alımı yapılması planlanan dijital röntgen cihazı alımının, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ise Covid 19 Sağlıkta Acil Durum Projesi kapsamında alımı yapılması planlanan dijital röntgen cihazı alımının sonuçlandırılamadığı görüldü. Bu durum, halk sağlığı hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır.

Ruhsatsız sağlık merkezleri faaliyette

Ayrıca Sayıştay denetçileri tarafından yapılan incelemede; açılış onay tarihi 2022 yılı ve öncesi olan Bakanlığa bağlı beş adet sağlık tesisi için ruhsat belgesi veya geçici ruhsat belgesi düzenlenmediği halde sağlık tesislerinin faaliyette olduğu tespit edildi. Bu durum, hasta güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Sayıştay’ın raporu, şehir hastaneleri projesinde bir dizi skandalın yaşandığını ortaya koymuştur. Bu skandallar, kamu kaynaklarının israf edildiğini, hasta güvenliğinin tehlikeye atıldığını ve kamuoyunun yanıltıldığını göstermektedir.

Bunları da okuyabilirsiniz...

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku