Ruhsal olarak güçlü olan insanların özellikleri

Empati kurabilme yetisine sahiptirler. Kendilerini başkalarının yerine koyma kabiliyetine sahiptirler. Olayları karşılarındaki kişinin bakış açısıyla görebilirler. İyi bir dinleyicidirler. Karşısındakini sadece bir şey söylemek için dinlemez; gerçekten ne söylediğinize odaklanırlar. Güçlü insanlar, en çok acı veren ve hayal kırıklığına uğratan şeyin, herkesi memnun etmeye çalışmak ve başkalarının onayını beklemek olduğunu bilirler. Bunu yapmaya çalışmak onlara göre ne faydalı, ne mantıklı ne de sağlıklıdır.

Araştırmayı yeni şeyler öğrenmeyi severler

İnsanları daha iyi anlamak için okur ve araştırırlar. Dünya, insanlar ve çevre hakkında bilgi sahibi olmak isterler. İnsanların gerisinde kalmak onlara göre değildir.

Bireysel ilişkileri güçlüdür

Farklı düşüncelere ve çeşitli insanlarla iletişime açıktırlar. Algılarını ve vizyonlarını sürekli genişletmek isterler. Farklı görüşleri değerlendirebileceği güçlü ilişkiler kurmanın kendilerini daha güçlü kılacağını bilirler. İnsanlara karşı kapalı, soğuk veya güvensiz kişiler değildirler. Yalnızca onları rahatsız eden, iç huzuruna zarar veren kişilerin hayatına girmesine izin vermezler.  Bencil, duyarsız ve fazla iddialı insanları sevmezler.

Hümanisttirler insani değerlere sahip çıkarlar

Maddiyata gerektiğinden fazla değer vermezler. Onlar için para yalnızca bir araçtır. İnsani değerler onlar için her şeyin üstündedir. Onlar için bir insanın hakkını yememek, zengin olmaktan daha önemlidir. Herkesi düşünürler, faydalı şeyler yapmaya çalışırlar; ancak şartları zorlamamaları gereken noktayı da bilirler. Gerektiği zaman kendilerini çekerler.

Dürüsttürler

Açık sözlüdürler. Yalan söylemeyi sevmezler. Hayır demesini iyi bilirler. Patavatsız olarak anılabilirler fakat onlar dobradırlar.

Sağlığa önem verirler

Sağlıklarına dikkat ederler. Sağlığa faydalı olan besinleri tüketirler. Dış görünüm onlar için önemlidir. Fiziksel sağlıkları kadar ruhsal sağlıklarına da dikkat ederler. Negatif ortamlarda bulunmayı sevmezler.

Meraklıdırlar yeni şeyler öğrenmeyi ve öğrendiklerini paylaşmaktan keyif alırlar

Soru sormayı, sorgulamayı severler. Araştırmak ve yeni şeyler öğrenmek daha geniş bir vizyon ile çevreyi gözlemlemek ve algılamak onlar için vazgeçilmezdir. Yeni bilgiler öğrenmek ve öğrendiklerini paylaşmak onlara keyif verir.

Anın kıymetini bilirler

Anı yaşamak onlar için önemlidir. Geçmişte yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarırlar ama ona takılıp kalmazlar. Geleceği planlarlar, ama dert ve panik etmezler. Yaşadıkları deneyimlerden dersler çıkarma özelliğine sahiptirler.

Vakit kaybetmeyi sevmezler kontrol edilecek şeylere odaklanmayı tercih ederler

Hayatlarıyla ilgili bir önem sıralaması yaparlar. Hedef koymak onlar için önemlidir. Kontrol edemedikleri kısımları dert etmezler. Zihinsel olarak güçlü kişiliğe sahip kişiler mazeretlerden haz etmezler. Herkesi memnun etmeye çalışmazlar. Ne istediğini bilirler ve buna değmeyecek insanlarla vakit kaybetmezler. Güçlü karakterdeki kişiler herkesi sevmek zorunda değillerdir; ama bu kişilerin deneyimlerine uzaktan saygı duyarlar.

 

Teoriyi pratiğe geçirme yetisine sahiptirler

Düşüncelerini eyleme geçirmek onlar için önemlidir. Öğrenmek ve kendini eğitmek kadar bu deneyimleri eyleme dönüştürmekte güçlü bir zihne sahip olmanın şartlarından biridir.