Pisa Kulesi’nin Eğimli Yapısının Sırrı


Pisa Kulesi, İtalya’nın en ünlü ve en ilginç yapılarından biridir. 1173 yılında inşa edilmeye başlanan kule, altındaki yumuşak toprak nedeniyle eğilmeye başlamış ve zamanla yaklaşık 4 metre yana kaymıştır. Pek çok kişi bu eğik yapının her an devrilebileceğini düşünse de, kule aslında 600 yıldan fazla bir süredir pek çok depreme dayanmıştır.

Peki, bu nasıl mümkün olabilir?

Avrupalı bir mühendis grubu, Pisa Kulesi’nin sismik dayanıklılığını araştırmak için bir çalışma yaptı. Çalışmada, kulenin yapısı, malzemeleri, temeli ve çevresindeki toprağın özellikleri incelendi. Araştırma sonucunda, kulenin eğimli yapısının aslında onun depremlere karşı korunmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Araştırma grubundan Profesör George Mylonkanis, “Kulenin eğilmesine ve yıkılma noktasına gelmesine sebep olan toprak aynı zamanda kulenin sismik olayları sağ atlatmasına yardımcı oldu,” dedi. Mylonkanis’e göre, kulenin yüksekliği (55 metre) ve sertliği (mermerden yapılmış), deprem dalgalarının kulenin titreşmesini engelliyor. Ayrıca, kulenin temeli ile üzerinde bulunduğu toprak arasındaki dinamik etkileşim (DSSI), kulenin dengesini sağlıyor.

Pisa Kulesi’nin eğimli yapısı, hem onun tarihi ve turistik bir değer olmasını hem de onun depremlere karşı dirençli olmasını sağlıyor. Bu çalışma, Pisa Kulesi gibi tarihi yapıların korunması ve anlaşılması için önemli bir katkı sunuyor.