Özel Eğitim Kurumları öğretmenlerinin sorunları ve Çözüm Yolları

“Özel Eğitim Kurumları öğretmenleri, öğrencilerinin başarısı için her şeyi yapmaya hazırdır. Öğrencilerinin ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara uygun bir eğitim programı sunmaya çalışırlar.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Temmuz 2023 tarihinde A Haber canlı yayınında Özel Eğitim Kurumları öğretmenleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, özel kurslarda görev yapan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun, herhangi bir sınava girip başarılı olmadığını belirterek, “Özel kurslarda görev yapan öğretmenlerin büyük bir kısmı, herhangi bir sınava girip başarılı olmuş değiller. Bu durum, özel kurslarda verilen eğitim kalitesini de olumsuz etkiliyor. Biz, özel kurslarda verilen eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, özel kurslarda görev yapacak öğretmenlerin, daha nitelikli olması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin’in bu açıklamaları, özel Eğitim Kurumları öğretmenleri tarafından tepkiyle karşılandı. Öğretmenler, Bakan Tekin’in açıklamalarının kendilerini hedef gösterdiğini ve haksız yere eleştirildiklerini savundu.

Özel Eğitim Kurumları öğretmeni, özel öğretim kurumlarında (özel okullar, kurslar, özel eğitim merkezleri vb.) çalışan öğretmendir. Özel Eğitim Kurumları öğretmenleri, kamu okullarında çalışan öğretmenlere benzer şekilde, öğrencilere ders vermek, ödevlerini kontrol etmek, sınavları hazırlamak ve öğrencilere rehberlik etmek gibi görevleri yerine getirir. Ancak, özel Eğitim Kurumları öğretmenlerinin çalışma koşulları ve hakları, kamu okullarında çalışan öğretmenlerden farklıdır.

Özel Eğitim Kurumları öğretmenleri, kamu okullarında çalışan öğretmenlere göre daha az iş güvencesi, daha düşük ücretler ve daha fazla çalışma saati ile karşı karşıyadır. Bu durum, öğretmenlerin mesleki tatminlerini ve motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir.

Özel Eğitim Kurumları öğretmenlerinin yaşadığı en önemli sorunlardan biri, iş güvencesizliğidir. Özel Eğitim Kurumlarında çalışan öğretmenler genellikle belirli süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edilmektedir. Bu sözleşmeler, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin tek taraflı olarak feshedilebilmektedir. Bu durum, öğretmenlerin geleceklerinin belirsizliği ile yaşamalarına neden olmaktadır.

Düşük ücretler, özel Eğitim Kurumları öğretmenlerinin yaşadığı bir diğer önemli sorundur. Özel Eğitim Kurumları, kamu okullarına göre daha düşük ücretler ödemektedir. Ücretler genellikle 10 ay üzerinden ödenmektedir.  Bu durum, öğretmenlerin yaşam koşullarını zorlaştırmaktadır. Birçok Özel Eğitim Kurumu açlık sınırının da altında ücretler vermektedir. Hatta bazı kurumlarda aylarca ücretlerini alamayan öğretmenler vardır.

Fazla çalışma, özel Eğitim Kurumları öğretmenlerinin karşı karşıya kaldığı bir diğer sorundur. Özel Eğitim Kurumlarında çalışan öğretmenler, kamu okullarında çalışan öğretmenlere göre daha fazla ders saati vermektedir. Bu durum, öğretmenlerin iş-yaşam dengesini olumsuz etkilemektedir. Özel Eğitim Kurumlarında öğretmenler genellikle haftanın 6 günü ve günlük 8-9 saat mesainin üzerinde çalışılmaktadır. 

Bunlara ek olarak, özel sektör öğretmenlerinin yaşadığı diğer sorunlar arasında şunlar yer almaktadır:

Öğrenci velileri ile ilişkiler: Özel eğitim kurumlarında öğretmen veli ilişkileri, hem öğrenci hem de veliler için önemli bir konudur. Bu ilişkilerin güçlendirilmesi, öğrencinin gelişimi ve başarısı için gereklidir. Birçok veli için çocuğunun başarısızlığının nedeni öğretmendir. Bu anlamda öğretmenler bazı veliler tarafından çok ciddi hakaretlere maruz kalabilmektedirler. Bazı veliler öğretmeni emrinde çalışan bir maraba gibi görmektedir.(Veli parasını verdiğini ve öğretmenden her türlü hesabı sorabileceğini düşünmektedir.)

Kurum yönetimi ile ilişkiler: Özel Eğitim Kurumu öğretmeninin Kurum yönetimi ile olumsuz ilişkileri, hem öğretmen hem de Eğitim Kurumu yönetimi için olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu ilişkiler, öğretmenin motivasyonunu ve performansını düşürebilir, kurumun itibarını zedeleyebilir ve öğrencilerin eğitimini olumsuz etkileyebilir. Öğretmenler, kurum yönetimi ile anlaşmazlıkları kamuoyuna duyururlarsa, bu durum kurumun itibarını zedeleyebilir. Bu durum, kurumun öğrenci bulmasını zorlaştırabilir. 

Özel Eğitim Kurumu öğretmeninin kurum yönetimi ile olumlu ilişkileri geliştirmek için, her iki tarafın da çaba göstermesi gerekir. Öğretmenler, kurum yönetiminin beklentilerini anlamalı ve bu beklentileri karşılamaya çalışmalıdırlar. Kurum yönetimi de, öğretmenlerinin haklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Eğitimde piyasacılaşma: Eğitimde piyasacılaşma, eğitimin bir hizmet olarak görülmesi ve bu hizmetin piyasa koşullarına göre düzenlenmesi anlamına gelir. Eğitimin bir hizmet olarak görülmesi, eğitim sürecinin daha çok ticarileşmesine neden olmaktadır. Bu durum, eğitimde kalitenin düşmesi riskini artırmaktadır. Bu süreç, eğitimin kamusal niteliğinden uzaklaştırılması ve özel sektöre açılması ile karakterize edilir. Durum böyle olunca öğrenciye müşteri gözüyle bakılmaktadır. Müşteri velinimettir ve her zaman haklıdır. Öğrenci müşteri olarak görülünce ne yaparsa yapsın herhangi bir müediyeyle karşılaşmamaktadır.

Eğitimin piyasa koşullarına göre düzenlenmesi, öğretmen ve öğrenci haklarının ihlal edilmesine de yol açabiliyor. Eğitimde piyasacılaşma, eğitimin kamusal niteliğini ve eğitimde fırsat eşitliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle, eğitimin piyasa koşullarına göre düzenlenmesi konusunda dikkatli olunması gerekmektedir.

Özel Eğitim Kurumları öğretmenlerinin yaşadığı bu sorunların çözümü için, kamu-özel iş birliği modellerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik desteklerin artırılması ve öğretmenlerin iş güvencelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Özel Eğitim Kurumlarının sayısı ve öğrenci sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum, özel sektör öğretmenlerinin öneminin de arttığını göstermektedir. Özel Eğitim Kurumları öğretmenlerinin yaşadığı sorunların çözümü, eğitimde kalitenin artırılması ve öğrencilerin daha iyi bir eğitim almaları açısından da önemli bir rol oynayacaktır.

Arslan ÖZDEMİR