Olumsuz Öğretmen-Öğrenci İletişimi


“Öğretmenin davranışlarındaki hassasiyet; sözlerinin tesiri ve istediklerine ulaşma adına fevkalade önemlidir. Çocuk, iyi ahlakı iyilik telkinleriyle değil, iyi örnekle kazanır. Öğrencisine iyi örnek olan bir öğretmen, ahlak kitaplarından daha tesirlidir”

Öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için öğretmen-öğrenci arasında olumlu bir iletişimin kurulması gerekir. Öğretmenin olumlu iletişim sağlayabilmesine yarayacak iletişim yeteneklerine sahip olması gerekmektedir. Olumlu iletişimde amaç, öğrencilerin gelişmesidir.

Ancak birçok öğretmen tarafından kullanılan ve okul idaresi tarafından salık verilen öğretme yöntemleri öğrencilerin bağımlı, gelişmemiş ve çocuksu kalmalarını sağlamaktan ileri gitmemektedir.
Öğretmenler, öğrencileri ile olumlu ilişkiler kurduklarında, rolden role geçmelerine, sert davranmalarına, insanüstü ve erdemli kişiliklere bürünmelerine gerek yoktur. Öğrencileri ile ilişkileri olumlu olmadığı zaman, en iyi öğretim tekniklerinin bile yararsız olduğunu göreceklerdir.

Öğretmen öğrenci iletişimi sürecinde iletişim engellerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Öğretmenin öğrencilerini yeteri kadar tanıyamaması,
Öğretmenin derslere hazırlıksız ve isteksiz gelmesi,
Öğretmenin iletişim becerileri konusundaki yetersizlikleri,
Öğretmenin sosyal hayatındaki problemlerini sınıfa taşıması,
Sınıf İçerisinde Öğrenciden Kaynaklanan İletişim Engelleri,
Emir vermek yönlendirmek,
Uyarmak gözdağı vermek,
Ahlak dersi vermek,
Öğüt vermek,
Nutuk çekmek, mantıklı düşünceler önermemek,
Yargılamak, eleştirmek, suçlamak,
Ad takmak, alay etmek,
Güven vermemek, desteklememek,
Sorguya çekmek, çapraz sorgulamak,
Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, şakacı davranmak, konuyu saptırmak.
Öğrencinin sınıfta bulunma amacının farkında olmaması
Öğrencinin derste hayal dünyasına dalması ve öğretmenini etkin bir şekilde dinlememesi
Öğrencinin motivasyon eksikliği ve düşük seviyeli güdülenmesi
Bütün bunlar öğrencinin öğrenmesini engelleyen sorunları çözmesinde gerekli olan iki yönlü iletişimi yavaşlatır, engeller ya da bütünüyle yok eder.

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)