‘Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı geri çekilsin’

Eğitim Sen İzmir Şubeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısının derhal geri çekilmesini gerektiğini söyledi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir Şubeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısının geri çekilmesi için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. “Haklarımızı ve taleplerimiz karşılayamayan öğretmenlik meslek kanunu tasarısı geri çekilsin” pankartı açılırken, açıklamayı Eğitim Sen 4 Nolu Şube Başkanı Şuayip Vayiç okudu.

Kanun tasarısının gerek hazırlanış biçimi gerekse sınırlı içeriği açısından bir meslek kanunu olmaktan uzak olduğunu söyleyen Vayiç, “Öğretmenlik mesleği gibi 18 milyon öğrencinin eğitim hakkını ve bir milyonu aşkın öğretmenin mesleğini, çalışma koşullarını, ekonomik ve özlük haklarını 13 maddelik bir kanun metni ile düzenlemek mümkün değildir. Kanun tasarısında özel okul ve kurslarda öğretmenlik yapan meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal hakları, ücret ve çalışma koşulları ile ilgili hiçbir düzenleme olmaması önemli bir eksikliktir. Tasarı, mevcut haliyle bir Meslek Kanunu niteliği taşımadığı gibi, sadece birinci derecedeki öğretmenlere verilecek olan 3600 ek gösterge başta olmak üzere, ekonomik düzenlemelerle ilgili maddelerin 15 Ocak 2023 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olması, çalışmanın seçime yönelik olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

TASARI GERİ ÇEKİLMELİ
Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerinin de dikkate alınması gerektiğini belirten Vayiç, şunları söyledi: “Siyasi iktidar, TBMM’ye sunduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı’nı derhal geri çekmelidir. Bir meslek kanunu hazırlanacaksa ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı’ temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve talepleri güvence altına alınmalıdır. Bu doğrultuda çalışmalar yürütmek üzere eğitim alanında örgütlü tüm sendikaları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.”