Z Kuşağı’nın Ekonomik Sıkıntıları: Az Kazanç, Çok Borç

Türkiye’deki Z kuşağı gençleri, ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Yapılan araştırmalar, bu gençlerin az kazandıklarını ve giderek artan bir borç yükü altında olduklarını gösteriyor. Bu durum, gençlerin geleceğe dair umutlarını ve finansal bağımsızlıklarını etkiliyor.

Araştırmalara göre, gençlerin büyük bir kısmı düşük gelir seviyeleriyle mücadele ediyor ve bu da onları borç almaya itiyor. Gelirlerinin düşük olması, gençlerin yaşam standartlarını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmalarına neden oluyor. Ayrıca, eğitim ve kariyer gelişimleri için de ek finansal kaynaklara ihtiyaç duyuyorlar.

Bir BBC Türkçe haberine göre, gençlerin yüzde 82,9’u Türkiye’de gelir dağılımının dengesiz olduğunu ve eşit olmadığını düşünüyor. Bu, gençlerin ekonomik adalet konusundaki endişelerini yansıtıyor. İşsizlik oranlarının yüksek olması ve iş bulmanın zorluğu, gençlerin finansal stresini daha da artırıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 87,3’ü Türkiye’de çok fazla işsizlik olduğunu belirtiyor.

Gençler arasında yaygın olan bir diğer sorun ise tükenmişlik. BBC News Türkçe’nin bir başka haberine göre, Z kuşağı çalışanları arasında tükenmişlik hissi giderek yaygınlaşıyor. Bu durum, gençlerin iş hayatındaki baskıları ve stresi yansıtıyor. Pandemi sürecinin de gençler üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Uzaktan çalışma ve eğitim, gençlerin üzerindeki baskıyı artırmış ve tükenmişlik oranlarını yükseltmiştir.

Twentify’ın “Türkiye’de Z Kuşağı Araştırması 2022” raporuna göre, gençlerin %55’i kredi kartı kullanmıyor ve genç kadınlar, genç erkeklere göre 104 TL daha az gelire sahip. Bu, gençlerin finansal hizmetlere erişimde yaşadıkları zorlukları ve cinsiyetler arası gelir eşitsizliğini gösteriyor.

NHY / BBC Türkçe,  BBC News Türkçe, Twentify