Çalışan Sağlığı ve Güvenliği: Küresel Zorluklar ve Yenilikçi Çözümler

Çalışan sağlığı ve güvenliği, dünya genelindeki işgücü için hayati önem taşımaktadır. Her yıl milyonlarca işçi, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmekte veya ciddi yaralanmalar yaşamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporlarına göre, dünya çapında her yıl yaklaşık 3 milyon işçi, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmekte, 395 milyon çalışan ise ölümcül olmayan iş yaralanmalarına maruz kalmaktadır.

Bu istatistikler, küresel çapta çalışan sağlığının hâlâ ciddi bir risk altında olduğunu göstermektedir. Özellikle tarım, inşaat, ormancılık, balıkçılık ve imalat sektörleri, en tehlikeli sektörler arasında yer almakta ve bu sektörlerdeki iş kazaları, tüm ölümcül iş kazalarının yüzde 60’ından fazlasını oluşturmaktadır. Türkiye özelinde bakıldığında, 2023 yılında ölümcül olmayan mesleki yaralanmalarda dünyada 11’inci, ölümlü iş kazası sayısında ise 15’inci sırada yer aldığı belirtilmektedir.

Küresel çapta sağlık sistemlerinin karşı karşıya olduğu zorluklar, pandemi öncesi var olan sorunlarla birleşerek, sağlık hizmetlerinin geleceğini tehdit eden kriz dalgalarına dönüşmüştür. KPMG tarafından hazırlanan “Healthcare Horizons” raporuna göre, sağlık sektörü, mevcut ve gelecekteki zorluklara yanıt vermede etkili olabilecek yeni yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır.

Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinde kapsayıcı bir dönüşümün önemi vurgulanmaktadır. Teknoloji, toplumlar ve iş gücünü kucaklayan bir yaklaşım, sağlık hizmetlerinin geleceğine bugünden yön vermek için kritik bir öneme sahiptir. KPMG’nin raporu, sektör liderlerine, teknoloji ve veri, tüketici merkeziyetçilik, iş gücü, toplumlar ve çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında gelecekte ortaya çıkması beklenen trendlerden faydalanabilecekleri bilgiler sunmaktadır.

Bu durum, iş sağlığı ve güvenliği konusunda küresel bir farkındalık yaratma ve etkili önlemler alma ihtiyacını ortaya koymaktadır. İşverenler, politika yapıcılar ve çalışanlar arasında işbirliği, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratma yolunda atılacak adımların temelini oluşturmalıdır. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, düzenlemeleri ve uygulamaları, sürekli olarak güncellenmeli ve geliştirilmelidir.

Küresel çapta çalışan sağlığı ve güvenliği, sadece bireysel işçilerin değil, aynı zamanda geniş ekonomik ve sosyal yapıların da refahını etkileyen bir konudur. Bu nedenle, bu alandaki zorlukların üstesinden gelmek ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek için kolektif bir çaba gerekmektedir.

NHY / Dünya Gazetesi