27 Uluslararası Basın Kuruluşundan Çağrı: ‘Türkiye, Kürt Medyasını Hedef Almaktan Vazgeçmeli’

27 uluslararası basın kuruluşu, Türkiye’deki Kürt gazetecilere yönelik baskı ve tutuklamalara karşı bir çağrıda bulundu. Bu çağrı, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yapıldı ve Türkiye yetkililerine, Kürt gazetecilere yönelik sistematik taciz ve gözdağına son verilmesi talep edildi. Çağrıda, Türkiye’nin Basın Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ifade ile medya özgürlüğü haklarının sürekli ihlaline son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu çağrı, gazetecilere yönelik İstanbul merkezli operasyonlarda gözaltına alınan Mehmet Aslan, Erdoğan Alayumat ve Esra Solin Dal’ın tutuklanmasına gelen tepkilerin bir parçası olarak ortaya çıktı. Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) veri tabanına göre, 2022’den bu yana 118 Kürt gazeteci, medya çalışanı veya kuruluşu hedef alan 43 vaka kaydedildi. Bu vakalar genellikle tutuklama ve hapis cezalarıyla sonuçlanan yasal taciz vakalarıydı.

Çağrıya imza atan kuruluşlar arasında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Dünya Gazeteler ve Haber Yayıncıları Birliği (WAN-IFRA) ve PEN gibi saygın kurumlar bulunuyor. Bu kuruluşlar, demokratik bir toplumun vazgeçilmez bir unsuru olan gazetecilik mesleğinin baskılardan uzak bir şekilde özgürce yerine getirilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Bu olay, medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün korunmasının önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Gazetecilik, toplumun bilgilendirilmesi ve hükümetlerin hesap verebilirliği açısından kritik bir rol oynar. Gazetecilerin özgürce çalışabilmesi, demokrasinin temel taşlarından biridir ve her ülkenin bu hakları koruması gerekmektedir.

NHY / Artı Gerçek