Şu Sendika(cılık) Meselesi

Aldıkları ideolojik terbiye sayesinde üyesi oldukları sınıfa yabancılaşma tehlikesini aşarak emeğin sorunlarını…

12 Eylül Mahpus Kardeşliği

12 Eylül hakkında çok şey yazıldı. Ben de yazdım. Ciddi sonuçlar üretememiş olsa da ciddi şeylerdi yazılanlar. Bu…