Dünya Nüfusunun Son Durumu: Kalabalık ülkeler, Türkiye’nin sıralaması ve nüfus dinamikleri

Dünya nüfusu, sürekli değişen ve gelişen bir yapıya sahiptir. 2024 yılı itibarıyla, en kalabalık ülke Hindistan olarak kaydedilmiştir. Hindistan’ın nüfusu yaklaşık 1,428 milyar kişi ile dünya nüfusunun %17.76’sını oluşturmakta ve bu oranla Çin’i geçerek ilk sıraya yerleşmiştir. Çin ise hafif bir nüfus azalmasıyla 1,425 milyar kişiye düşmüş ve dünya nüfusunun %17.72’sini temsil etmektedir.

Türkiye’nin nüfusu, dünya genelindeki sıralamada 18. sırada yer almaktadır. 2024 yılında Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 86 milyon kişi olarak tahmin edilmekte ve dünya nüfusunun %1.07’sini oluşturmaktadır.

Küresel nüfus dağılımına bakıldığında, 2007 yılında bir dönüm noktasına ulaşılmış ve o tarihten itibaren dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşamaya başlamıştır. Günümüzde, dünya nüfusunun %56.2’si şehirlerde yaşamakta, geri kalan kısmı ise kırsal bölgelerde ikamet etmektedir.

Cinsiyet oranlarına gelince, dünya genelinde doğumda erkek bebek sayısı kız bebek sayısından biraz daha fazladır. Ancak yaşam süresi boyunca kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, toplam nüfus içinde kadınların oranı erkeklerle hemen hemen eşitlenmektedir. 2023 yılı itibarıyla, dünya genelinde toplam nüfus içinde erkeklerin oranı %1.03 iken, 65 yaş ve üzeri nüfusta bu oran %0.85’e düşmektedir.

Çocuk oranlarına bakıldığında, 2022 yılında dünya nüfusunun dörtte biri 15 yaşın altında bulunmaktadır.

Nüfus gerilemesi yaşayan ülkeler arasında, özellikle Doğu Avrupa ülkeleri dikkat çekmektedir. Bulgaristan, Litvanya ve Letonya gibi ülkeler 2050 yılına kadar nüfuslarının %20’den fazlasını kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Japonya da 2050 yılına kadar nüfusunun %16.3 oranında azalacağı tahmin edilen ülkeler arasındadır. Nüfus gerilemesinin temel nedenleri arasında düşük doğurganlık oranları ve yaşlanan nüfuslar bulunmaktadır.

Bu veriler, dünya nüfusunun karmaşık ve dinamik yapısını gözler önüne sermektedir. Nüfus trendleri, ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik stratejilerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Nüfus artışı ve azalışı, sürdürülebilir kalkınma, kaynak dağılımı ve çevresel etkiler açısından dikkatle incelenmesi gereken konulardır.

NHY, Dünyadan