Türkiye’de Borç Durumu: Vatandaşta devlette borçlu

Türkiye’nin finansal manzarası, bireylerin borç yükü ve borçlu insan sayısı gibi faktörlerle sürekli değişim göstermektedir. Bu dinamikler, ekonominin genel sağlığını ve vatandaşların finansal refahını doğrudan etkilemektedir. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’deki borç durumuna dair güncellenmiş istatistikler, bu değişimleri ve eğilimleri daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla merkezi yönetim borç stoku 7.238,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu borç stokunun 2.642,3 milyar TL’si Türk Lirası cinsi, 4.595,8 milyar TL’si ise döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. Türkiye’nin brüt dış borç stoku ise 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 499,9 milyar ABD Doları olarak kaydedilmiş ve milli gelire oranı yüzde 44,7 olarak belirlenmiştir.

Bireysel borçlanma tarafında ise, Türkiye Bankalar Birliği’nin raporlarına göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 2.7 milyon artarak 39.9 milyona ulaşmıştır. Aynı zamanda, bireysel kredi kartı borcu bulunanların sayısı 36.7 milyon kişiye yükselmiştir. Bu veriler, Türkiye’deki bireylerin finansal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda karşılaştıkları zorlukların boyutunu göstermektedir.

Önceki yıllarda bankalar tarafından borcu yüzünden icra takibine alınan ancak borcunu henüz ödeyememiş kişi sayısı 2 milyon 337 bin 292 olarak rapor edilmiştir. Ayrıca, varlık yönetim şirketlerinin takibinde olan kişi sayısı 2 milyon 109 bin 51 olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, borç yükünün vatandaşlar üzerindeki baskısını ve ekonomik zorlukları vurgulamaktadır.

Türkiye’deki borçlanma eğilimleri, hanehalklarının finansal sağlığı ve ekonominin genel durumu üzerinde önemli etkilere sahiptir. Borç miktarlarının ve borçlu insan sayısının artması, tüketicilerin harcama gücünü sınırlayabilir ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum, politika yapıcılar ve düzenleyici kurumlar için önemli bir gösterge olarak kabul edilmelidir.

Borçlanma verileri, Türkiye’nin ekonomik geleceğini planlarken dikkate alınması gereken kritik bir faktördür. Devletin ve bireylerin borç yükümlülüklerini yönetme biçimi, ülkenin finansal istikrarı ve refahı için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, borçlanma eğilimlerinin yakından izlenmesi ve sürdürülebilir finansal politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.

NHY/ T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye Bankalar Birliği