Eski çağlarda insanlar tilkileri evcil hayvan olarak beslemiş olabilir

Tarih öncesi dönemlerde insanların hayvanlarla olan ilişkileri her zaman merak konusu olmuştur. Yapılan son araştırmalar, bu ilişkinin beklenenden daha eski ve derin olabileceğini gösteriyor. Arjantin’in Patagonya bölgesindeki bir sit alanında yapılan kazılarda bulunan kemikler, insanların eski çağlarda tilkileri evcil hayvan olarak beslemiş olabileceğine dair kanıtlar sunuyor.

Araştırmacılar, yaklaşık 1500 yıl öncesine ait mezarlıkta yapılan kazılarda insan kalıntılarının yanı sıra, köpek benzeri bir hayvana ait olduğu düşünülen kalıntıları analiz ettiler. Kemiklerin, yaklaşık 500 yıl önce nesli tükenmiş “Dusicyon Avus” isimli bir tilki türüne ait olduğu tespit edildi. DNA analizleri sonucunda, bu hayvanların eski çağlarda yaşamış avcı toplayıcı topluluklarla beraber yemek yediği ve insanların yaşam alanlarının bir parçası olduğu ortaya çıkarıldı. Tilkilerin dönemin halkı için değerli olmasından dolayı insanlarla beraber gömüldüğü belirlendi.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Ophelie Lebrasseur, bu bulguların oldukça nadir olduğunu ve tilkinin avcı toplayıcı toplumdaki bireylerle yakın bir bağ kurmuş olmasının, aralarında gerçekten bir arkadaşlık olduğunu düşündürdüğünü ifade etti. Araştırma sonuçları “Royal Society Open Science” dergisinde yayımlandı.

Bu çalışma, insanların ve hayvanların tarih öncesi dönemlerdeki ilişkilerine dair yeni bir perspektif sunuyor. Evcil hayvan olarak beslenen tilkiler, insan topluluklarıyla olan etkileşimleri ve sosyal yapıları hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayabilir. Ayrıca, bu tür arkeolojik bulgular, insanların doğa üzerindeki etkilerini ve hayvanlarla olan bağlarını anlamamızda kritik öneme sahip.

Bu tür keşifler, tarih öncesi dönemlerde insanların hayvanlarla olan ilişkilerinin sadece avcılık ve hayatta kalma mücadelesiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki bu derin bağ, bugün bile evcil hayvanlarımızla kurduğumuz ilişkilerde yankı buluyor. Tilkilerin evcilleştirilmesi, insanlık tarihinin ve kültürlerarası etkileşimlerin daha geniş bir anlayışına katkıda bulunabilir.

Evcil hayvan olarak beslenen tilkilerin tarihi, insanların doğayla olan ilişkisini ve hayvanların insan topluluklarındaki yerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak zengin bir alanı temsil ediyor. Bu alandaki gelecek araştırmalar, geçmişimizle olan bağımızı daha da derinleştirecek ve belki de evcilleştirme sürecinin nasıl geliştiğine dair yeni ipuçları sunacak.