Çalışma Genel Müdürlüğü’nden Agrobay işçilerine yanıt: “Cebimden mi vereyim?”

Bergama’daki Agrobay Seracılık’ta çalışan ve Tarım İşçileri Sendikası’nda örgütlenen 39 işçinin işten çıkarılması sonrasında başlattığı eylem, Ankara’ya taşındı. İşçiler, hakları için mücadelelerini Ankara’da sürdürürken, yapılan basın açıklamasında işçilerin talepleri ve yaşadıkları zorluklar dile getirildi.

Eylem sırasında yapılan açıklamalarda, Agrobay seracılığında çalışan işçilerin maruz kaldığı zorlu çalışma koşulları ve hak gasplarına dikkat çekildi. İşçilerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu ve özellikle kadın işçilerin ağır işlerde çalıştırıldığı belirtildi. Ayrıca, seraların jeotermal enerjiyle ısıtılması ve kimyasal maddelere maruz kalınması gibi konular da vurgulandı.

Tarım işkolunda çalışan kadın işçilerin yaşadığı hak ihlalleri ve cinsiyet eşitsizliği de ele alındı. Mevsimlik tarım işlerinde çalışan kadın işçilerin toplam istihdamın yarısından fazlasını oluşturduğu, ancak ücretlerde ve çalışma koşullarında cinsiyet eşitsizliğinin belirgin olduğu ifade edildi.

İşçilerin talepleri arasında işe geri alınma, maaş ve tazminat haklarının verilmesi, kaliteli koruyucu ekipmanların sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mobbingin önlenmesi gibi konular yer aldı. Ancak, işçilerin taleplerine olumlu bir yanıt alamamaları üzerine, yaşananlar işçi temsilcisi Şehriban Kapaklıkaya’nın Çalışma Genel Müdürlüğü’nde yaptığı görüşmeyi anlatmasıyla devam etti.

Kapaklıkaya’nın anlatımına göre, Çalışma Genel Müdürlüğü’nden olumlu bir yanıt alamayan işçilere yönelik olarak yapılan “Cebimden mi vereyim?” şeklindeki ifade, işçileri daha da isyan ettirecek nitelikteydi. İşçilerin hak mücadelesi, sadece sadaka dilenmek için değil, haklarını almak için yola çıktıklarını vurgulayan Kapaklıkaya’nın ifadeleri, işçilerin kararlılığını ve haklılığını bir kez daha ortaya koydu.

Agrobay işçilerinin mücadelesi, sadece kendi hakları için değil, tüm işçi sınıfının hak mücadelesi için bir örnek teşkil ediyor. Bu mücadele, işçi sınıfının birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

NHY/ MA