Mahkeme kararı verdi: ‘Gezi Parkı İBB’ye ait’

Gezi Parkı, mahkeme kararıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin (İBB) oldu. Karar kesinleştikten sonra park İBB’ye devredilecek.

İBB Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Bayezid Vakfı’na devriyle ilgili başlattığı hukuk mücadelesi sonuçlandı. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vakıf lehine verdiği tescil kararını bozdu.

Dava konusu taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediğine dikkat çeken mahkeme, parkın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline hükmetti.

Parkın devrine ilişkin süreç

Mülkiyeti İBB’ye ait olan Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Vakıflar Kanunu’nda sayılan şartların mevcut olduğu iddiasıyla, belediye uhdesinden çıkartıldı.

Park, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına 12 Mart 2021 tarihinde tapuda tescil edildi. Bunun üzerine İBB hukuki yollara başvurdu ve tescil işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dava açtı. Dava, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görüşüldü.

“Böyle çıkarım yapılamaz”

Yargı aşamasında mahkemeye, uzman ve akademisyenlerden oluşan 4 vakıf hukukçusunun bilirkişi raporları sunuldu. Raporlarda; dava konusu taşınmazlarda Sultan Beyazıt Hanı Hazretleri Vakfı’nın mülkiyet hakkının bulunmadığı, vakfiyeden ilgili parsellerin vakıf yoluyla oluşturulmuş kültür varlığı olduğuna dair bir çıkarım yapılamayacağı, taşınmazların vakıf yoluyla vücuda getirilmediği ve taşınmazda vakıf kültür varlığının bulunmadığı görüşleri yer aldı.

Topçu Kışlası savunması

Vakıflar Genel Müdürlüğü bunun üzerine gezi parkı içerisinde bir tarihte yer alan Topçu Kışlası’nın kültür varlığı olduğu itirazını mahkemeye sundu. Mahkeme, konunun bir de Topçu Kışlası açısından değerlendirilmesini istedi.

Sanat tarihi ve arkeoloji alanında uzman ve akademisyen dört sanat tarihçisi bu konuda da mahkemeye görüş bildirdi. Sunulan raporda; bugün mevcut olmayan Taksim Topçu Kışlasının da vakıf yoluyla inşa edilmediği, yani vakıf kültür varlığı olmadığı, Taksim Topçu Kışlasının arşiv belgeleri üzerinden inşa sürecine ve tarihsel sürecine bakıldığında da herhangi bir belge veya yayında vakıf malı olduğuna dair ibarenin bulunmadığı belirtildi.

Bilirkişi, Vakıflar Kanunu’nda sayılan şartların gerçekleşmediğini ve  dava konusu taşınmazın vakfı adına tescilinin mümkün olmadığı kanaatini dile getirdi.

Vakıf tapu kayıtları iptal

Dosyayı karara bağlayan İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İBB’yi haklı bularak, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptaline karar verdi. Böylece parkın mülkiyetinin yeniden İBB’ye geçmesinin yolu açıldı.

Mahkeme kararının ardından istinaf ve Yargıtay aşamaları da İBB lehine sonuçlanırsa, Gezi Parkı yeniden İBB mülkiyetine geçecek. (Ajans Bizim)