Yaşamın nasıl başladığı okyanuslarda bulundu: Bilim derin gizemi çözüyor

Bilim insanları, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, uzun yıllardır süren yaşamın nasıl başladığı üzerine olan çalışmalarını sürdürüyor. Bir grup bilim topluluğuysa dünyadaki yaşamın nasıl başladığını bulduklarını iddia etti. Wellington Üniversitesi’nden jeofizikçi Simon Lamb ve GNS Science’tan bilim adamı Cornel de Ronde liderliğindeki bir ekip, geçmişimizin anahtarının Güney Afrika’nın uzak bir köşesinde ve Yeni Zelanda kıyılarının çok aşağılarında deniz tabanında yattığını iddia etti.

Dünyanın çekirdeği değişmiş olabilir. İki uzman, erken dönem Dünya’nın, yüzeyi sert levhalar oluşturamayacak kadar zayıf olan ve buna bağlı olarak depremlere maruz kalan ateşli bir erimiş magma topu olduğu yönündeki genel anlayışın yanlış olduğunu savunuyor. Daha ziyade, genç gezegenin, bir tektonik plakanın bir dalma batma bölgesinde diğerinin altına kaymasıyla tetiklenen büyük depremlerle sürekli olarak sarsıldığını öne sürüyorlar.

Erken dönem Dünya depremlere dayanıklıydı. Yeni Zelanda’daki kaya katmanları depremlerle oluşmuşsa, Barberton Greenstone Kuşağı’ndakiler de depremlerle oluşmuştu; bu da, erken dönem Dünya’nın bu tür sarsıntılara dayanacak donanıma sahip olmadığı teorisini altüst ediyor.

Lamb ve de Ronde, Barberton Greenstone Kuşağı’nda bulunan büyük miktarlardaki volkanik külün “benzer volkanik şiddetin eski bir kaydı olabileceğini” savunuyor. Yıldırım çarpmalarının potansiyel olarak “temel organik moleküllerin oluştuğu yaşam potasını yaratmış olabileceğini” öne sürüyorlar. Başka bir deyişle, dalma-batma bölgeleri sadece tektonik kaosun kaynağı değil, aynı zamanda yaşam alevini ateşleyen kıvılcım da olabilir.

NHY/ Cumhuriyet