Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 52 arttı

Tarımsal girdi fiyatlarının yıllık bazda %52,20 oranında artış göstermesi, tarım sektörü ve genel ekonomi üzerinde önemli etkiler yaratmakta. Tarım-GFE’nin (2020=100) 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,61, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %52,20 artış göstermesi, tarım sektöründe maliyetlerin önemli ölçüde yükseldiğini göstermekte.

Bu artış, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,70, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise %1,87 oranında bir aylık artışa yol açmıştır. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %49,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %73,70 gibi dikkate değer bir artış yaşanmıştır. Özellikle veteriner harcamalarındaki %143,26’lık artış ve bina bakım masraflarındaki %7,73’lük aylık artış, tarım sektöründeki maliyet baskısının altını çizmektedir.

Bu durum, tarım ürünlerinin üretim maliyetlerini doğrudan etkileyerek, son tüketici fiyatlarına yansıma potansiyeline sahiptir. Yüksek girdi maliyetleri, tarım ürünlerinin perakende fiyatlarında artışa neden olabilir ve bu da enflasyonist baskıları artırarak genel ekonomik istikrarı tehdit edebilir. Ayrıca, tarımsal üretimde maliyetlerin artması, çiftçilerin gelirlerini olumsuz etkileyebilir ve tarımsal yatırımları sınırlayabilir.