Başkanlık Sistemi, Güçlü Devlet ve Erdoğan Miti

7 Haziran’da  ‘başkanlık sistemi’, 16 Nisan’da ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ ve 24 Haziran sürecinde ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ olarak referans verilen rejim değişikliği çabası, devletin yeniden yapılanmasında ihtiyaç duyulan güç-denge…

Faşist hareketler, kitle siyaseti ve kadınlar

Farklı siyasi hareketlerin hem popülist programları içinde hem de bu hareketlerin kitleselleşip yükselişinde kadınlar önemli paylara sahip oldu. Bu durum, faşist rejimler için de böyleydi. Kabaca 1920’lerde ortaya çıkan faşist hareketlerin…