Maya Uygarlığı’nın İnsan Kurban Etme Pratiği: Chichén Itzá’daki Son Keşifler

Maya uygarlığı, etkileyici mimari başarıları ve derin kozmolojik görüşleriyle tanınırken, tarihlerinin daha karanlık bir yönü de bugün hala büyük bir ilgi ve şaşkınlık uyandırmaktadır. Özellikle çocukların insan kurban edilmesi uygulaması, pek çok soruyu beraberinde getiren ve yoğun araştırmalara konu olan bir pratiktir. Chichén Itzá’da bin yıldan fazla bir süre önce kurban edilen çocukların kalıntıları üzerinde yapılan son DNA testleri, şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 64 çocuğun analizi, aralarında iki ikiz çift de dahil olmak üzere, hepsinin erkek olduğunu gösterdi.

Bu bulgular, kurbanların yaş ve cinsiyeti hakkında uzun süredir var olan varsayımlara yeni bir perspektif getiriyor. Araştırma sonuçları, kurbanların seçiminde belirli kültürel ve dini inançlarla bağlantılı olabileceğini ve bu inançların Maya mitolojisinde ikizlerin önemine ilişkin olabileceğini düşündürmektedir. Kutsal Maya metni Popol Vuh’ta, atalarının intikamını alan kahraman figürler olarak ikizler önemli bir rol oynamaktadır.

Meksika’nın Yucatán Yarımadası’nın doğusunda yer alan Chichén Itzá antik kenti, en büyük Maya şehirlerinden biriydi ve muhtemelen Mezoamerikan edebiyatında sıkça bahsedilen mitik başkentlerden biriydi. Kukulcán Tapınağı’nın basamak piramidi gibi anıtsal mimarisiyle tanınan Chichén Itzá, aynı zamanda Maya’nın karmaşık dini ve ritüel pratiklerine de tanıklık etmektedir. Araştırmalar, Mayaların başını kesme ve hâlâ atan kalbi çıkarma gibi çeşitli kurban etme yöntemleri uyguladığını göstermektedir.

Bu ritüel kurbanlamaların nedenleri tam olarak açıklanamamıştır, ancak mısır hasadının artışı veya yağmur tanrısı Chaac’ı yatıştırmakla bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Aynı hanehalkından yakın akraba olan erkek çocukların seçilmiş olması, bu uygulamaların Maya topluluklarının sosyal ve ailevi yapısında derin kökler saldığını göstermektedir.

Chichén Itzá’daki Maya insan kurbanları hakkındaki yeni bulgular, hem kültürel başarıları hem de karmaşık ritüel pratikleriyle tanınan bir uygarlığa dair büyüleyici bir bakış sunmaktadır. Tarih, ilk bakışta göründüğünden daha katmanlı olabilir ve arkeoloji, insan kültürünün anlaşılmasını zenginleştiren geçmişin sırlarını ortaya çıkarmaya devam etmektedir.


: [Chichén Itzá’da kurban edilen çocukların DNA testi araştırmacıları şaşırttı](https://mexiconewsdaily.com/culture/dna-testing-chichen-itza-sacrificial-victims/)
: [Mayalar kurban seçimini nasıl yapıyordu? DNA yeni ipuçları sunuyor.](https://www.nationalgeographic.com/history/article/maya-sacrifice-dna-chichen-itza-boys)
: [Chichén Itzá’da eski Maya, tanrıları yatıştırmak için erkek ikizleri kurban etti](https://arstechnica.com/science/2024/06/ancient-maya-sacrificed-male-twins-at-chichen-itza-to-appease-the-gods/)