Çocuk İşçiliği ve Mesleki Eğitim Merkezleri: Türkiye’deki Durum

Türkiye’de çocuk işçiliği, uzun süredir devam eden ve çeşitli sektörlerde görülen bir sorundur. Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA) Çocuk Hakları Merkezi’nin yayımladığı rapor, bu konuda önemli bulgular sunuyor. Rapor, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden çocukların çalışma koşullarını ve bu koşulların çocukların gelişimi üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceliyor.

Rapor, İstanbul, Amed, Semsur ve Çanakkale’de 18 yaşın altındaki çırak ve stajyerlerin yanı sıra öğretmen ve idarecilerle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda hazırlanmış. Araştırma, çocukların uzun çalışma saatleri ve sağlıksız koşullarda çalıştırıldığını ortaya koyuyor. Özellikle, günlük 11-12 saatlik çalışma sürelerinin çocuklar için norm haline geldiğini vurguluyor. Bu durum, çocukların bedensel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilecek ağır işlerde çalıştırılmalarıyla daha da ciddi bir hal alıyor.

4687 sayılı yasa ile çocukların çalışma sürelerinin sınırlandırılması hedeflenmiş olsa da, rapor bu sınırlandırmanın pratikte uygulanmadığını gösteriyor. Çocuklar, yetişkin işçilerle eşit veya daha uzun süreler çalıştırılıyorlar ve bu durum, onların eğitim haklarına ve kişisel gelişimlerine zarar verebiliyor.

Raporun bulguları, çocuk işçiliğinin sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünya genelinde 160 milyon çocuk işçi bulunuyor ve bu çocukların yarısı tehlikeli işlerde çalışıyor. Türkiye’deki çocuk işçiliği sorununun çözümü için, MESEM’lerin rolü ve işlevselliği üzerine ciddi bir değerlendirme yapılması gerekiyor.

Çocuk işçiliğiyle mücadele, sadece yasal düzenlemelerle sınırlı kalmamalı; eğitim, sosyal hizmetler ve iş güvenliği alanlarında bütüncül politikalar geliştirilmelidir. Çocukların haklarına saygı gösterilerek, onların sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli adımların atılması zorunludur.

Bu rapor, çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratma ve politika yapıcıları harekete geçirme açısından büyük önem taşıyor. Toplumun tüm kesimlerinin bu konuda duyarlı olması ve çocukların korunması için el birliğiyle çalışması gerekiyor. Çocuk işçiliğinin önlenmesi, sadece çocukların değil, toplumun geleceği için de hayati önem taşımaktadır.

NHY / VOA Türkçe