Maden Mühendisleri Odası: 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutlayamıyoruz

Maden Mühendisleri Odası (MMO), 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutlayamayacağını açıkladı. MMO, madencilik sektörünün emekçilerin can güvenliğini hiçe sayan, kâr hırsıyla yönetilen, denetimsiz ve plansız bir şekilde işletildiğini belirterek, bu durumun son yıllarda yaşanan sayısız maden faciasının da acı kanıtı olduğunu söyledi.

MMO’nun açıklamasında, “Madencilik sektörü, hem doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını hem de çalışanların sağlık ve güvenlik haklarını gerektiren bir alandır. Ancak ülkemizde madencilik politikaları, bu iki temel ilkeyi gözetmekten uzaktır. Maden yatakları, ihalelerle ucuz fiyatlara peşkeş çekilmekte, maden işletmeleri ise yeterli teknik donanım ve personel eğitimi olmadan faaliyet göstermektedir. Bu da hem çevreye hem de maden emekçilerine büyük zararlar vermektedir” denildi.

MMO, madencilik sektörünün sorunlarını uzun yıllardır dile getirdiğini ancak seslerinin duyan olmadığını belirterek, “Maden iş kazalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması, maden işletmelerinin denetlenmesi, maden emekçilerinin haklarının korunması ve iyileştirilmesi için çağrılarımız karşılıksız kalmaktadır. Bu da bizi derin bir üzüntü ve öfke içinde bırakmaktadır” dedi.

MMO, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde, madencilik sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekmek istediğini belirterek, “Madencilik sektörü, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayabilecek önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin değerlendirilmesi için, madencilik politikalarının değişmesi gerekmektedir. Madencilik sektörü, kâr odaklı değil, kamu yararı odaklı olmalıdır. Madencilik sektörü, doğal kaynakları tüketen değil, koruyan ve geliştiren olmalıdır. Madencilik sektörü, emekçilerin canını hiçe sayan değil, onlara saygı duyan ve haklarını tanıyan olmalıdır” diye konuştu.

MMO, açıklamasında hayatını kaybeden maden emekçilerini saygıyla andığını belirterek, “Onların acısını unutmayacağız ve unutturmayacağız. Onların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Madencilik sektöründe yaşanan adaletsizliğe karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

MMO, madencilik sektöründe çalışan tüm emekçilere seslenerek, “Sizlerin haklarını korumak için buradayız. Sizlerin yanındayız. Sizlerle birlikteyiz. Birlikte mücadele edelim. Birlikte kazanalım” dedi.