Madde kullananların ve bağımlılarının eğitim ve geliri düşük

Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: “Tedavi gören kullanıcıların çalışma durumlarına bakıldığında yüzde 40,2’sinin düzenli bir işinin olmadığı, yüzde 20,1’inin de işsiz olduğu anlaşılmaktadır”

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, “Bağımlılıkla Mücadeleye Yönelik Sosyal Politika Önerileri” başlıklı raporunu kamuoyuna açıkladı.

Taşkın, hazırladığı raporda eğitim, işsizlik ve yoksulluk gibi etkenlerin bağımlılık ile ilişkisine dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin sosyal politika çözüm önerilerini sıraladı. Taşkın, bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici, tedavi edici ve iyileştirici (rehabilite edici) yaklaşımların bütüncül ve etkin bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Taşkın, alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle tedavi için başvuran ya da adli işleme tabi tutulan kullanıcı ve bağımlıların profiline bakıldığında eğitim ve yoksulluk arasındaki ilişkinin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

Raporda, bağımlılığa ilişkin şu tespitlere yer verildi:

“Bağımlılıkta eğitim durumu, işsizlik ve gelir seviyesinin düşük olması önemli bir etken olarak yer almaktadır. 2019 yılında madde kullanımı nedeniyle tedaviye başvuranların eğitim durumlarına bakıldığında yüzde 88,2’sinin 1-8 yıl arası eğitim aldıkları görülmektedir. Tedavi gören kullanıcıların çalışma durumlarına bakıldığında ise yüzde 40,2’sinin düzenli bir işinin olmadığı, yüzde 20,1’inin de işsiz olduğu anlaşılmaktadır. Düzenli bir işi olan kullanıcıların oranı ise sadece yüzde 34,4’tür.

Aylık ortalama gelir asgari ücretin altında

Uyuşturucu suçlarından dolayı haklarında adli işlem yapılan 15 bin 328 şüpheli ile yapılan anket sonuçlarına göre hazırlanan raporda, kullanıcıların yüzde 54,5’inin düzenli bir işi olduğu görülmekteyse de aylık ortalama gelirlerinin asgari ücretin altında olduğu anlaşılmaktadır. Düzenli işi olduğunu söyleyenlerin geliri aylık ortalama 2 bin 766 TL’dir. Meslek durumuna bakıldığında ise yüzde 10,5’i kendisini işçi, yüzde 6,2’si inşaat işçisi, yüzde 5,2’si esnaf, yüzde 4,4 şoför ve yüzde 73,7’si de diğer meslekler olarak tanımlamıştır. Ankete katılan madde bağımlılarının yüzde 30,9’u ise işsizdir ve yüzde 14,6’sı ara sıra çalışmaktadır. Ara sıra çalışanların aylık ortalama gelirleri ise 1891 TL’dir. Bu grubun meslek durumunu incelediğimizde ise yüzde 13,4’ünün yine işçi olduğu görülmektedir.

Raporda yer alan veriler, madde kullananların ve bağımlılarının büyük bir kısmının eğitim düzeyinin ve gelirinin düşük olduğunu göstermektedir. Sahip olunan yaşam standartları kişileri bağımlılığa sürükleyebilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin Yoksulluk ve Dezavantajlı Gruplar Haritası’nın çıkartılması ve sorunun kaynağının çözümüne dair politikalar üretilmesi gerekmektedir”