Küresel karbondioksit emisyonları yüzde 2 düştü

Kömür yakıtlı elektrik üretimi, 1990’dan beri en büyük düşüş olan küresel olarak düştü. İklim değişikliği düşünce kuruluşu Ember’in yaptığı araştırma ilk kez bir düşüşü işaret ediyor.  Avrupa’daki düşüş yenilenebilir kaynaklara geçişle yüzde 24 olurken, ABD kömür yakıtlı üretim yerine gaz kullandığı için yüzde 16 düşüş oldu.

Çin, küresel kömür yakıtlı enerji üretiminin yarısından sorumlu olduğu için trendi yükselişe geçti.

Raporda, genel olarak, geçen yıl kömür kullanımındaki düşüş ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş doğal gaz kullanımı, Japonya ve Güney Kore’de nükleer santrallerin yeniden üretime başlaması ve dünya ekonomisindeki durgunluğa bağlı olarak, elektrik talebinin yavaşlaması gibi faktörlerden kaynaklandığı belirtildi.

Kömür üretiminin 1,5 santigrat derecelik kritik eşiğin aşılmaması için yılda yüzde 11 düşmesi gerekiyor.

Bağımsız araştırmacılar, enerji ediniminde kömür kullanımının düşmesinin iyi bir şey olduğunu, ancak hükümetlerin bunu sürdürebilir politikalarla kalıcı hale getirmesini, kömür yerine doğal gaza geçişin doğru bir yol olmadığı uyarısında bulunuyorlar. Bir fosil tabanlı kaynağın bir diğeri ile değiştirmesinin sürdürebilir bir iklim politikası olmayacağı uyarısında bulunuyorlar.

Rüzgar ve güneş enerjisi üretimi geçen yıl, 270 saat ya da yüzde 15 arttı. Paris Anlaşması uyarınca iklim hedeflerine ulaşmak için bu büyüme oranının her yıl sürdürülmesi gerekecek.

Raporda, dünyadaki elektrik üretiminin yüzde 85’ini kapsayan veriler incelenmiş ve geri kalan yüzde 15 için bilinçli tahminler kullanılmıştır.

Uluslararası Enerji Ajansı geçtiğimiz ay, yenilenebilir enerji ve yakıtın kömürden doğalgaza geçişi, gelişmiş ekonomilerden daha düşük emisyonlara yol açtığından, enerji üretiminden kaynaklanan küresel CO2 emisyonlarının geçtiğimiz yıl azaldığını söyledi.

Yazarın sayfamızdaki diğer yazıları