‘KHK’lar için yokluk yaptırımı kullanılabilir’

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Onur Karahanoğulları, Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının resmi mail grubu olan “Ank Club” ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim üyelerinin resmi mail grubu olan sbf-liste’ye ihraç kararlarıyla ilgili bir değerlendirme gönderdi.

2 OCAK’TAN SONRA ÇIKAN KHK’LAR

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı’nda İdare Hukuk profesörü olan Karahanoğulları, “2 Ocak tarihinden sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin bir bölümünde asli biçim sakatlığı ve/veya zaman yönünden yetki sakatlığı kuşkusu bulunmaktadır. Her iki sakatlık da hukuka aykırılık doğurur. İptal yaptırımıyla karşılaşır. Yargı yolu kapalı olan işlemler için yokluk yaptırımı kullanılabilir” diye yazdı.

Prof. Dr. Karahanoğulları’nın öğretim üyelerine gönderdiği değerlendirme şöyle:

KOLEKTİF BİR İŞLEMDİR: Yetkinin kurullara verildiği durumlarda ortaya çıkan işlemler kolektif işlemler olarak nitelendirilir. Kanun hükmünde kararname kolektif bir işlemdir. Karar alınabilmesi için kurulun toplanmış, konuyu görüşmüş, oylamış ve sonuca varmış olması gerekir. (Diğer kurullardan farklı olarak Bakanlar Kurulu’nda, ilke olarak, oylama yapılmaz, karara katılmayanın istifa etmesi gerektiği düşünülür.)

HUKUKSAL VARLIĞINI TOPLANTIDA KAZANIR: Kurulda sonuca varılan, karara bağlanan konular tutanağa geçilir. Varılan sonuca göre kararın yazılması, gerekiyorsa yayım veya tebliği toplantı tarihinden sonraki bir tarihte olur. İşlem hukuksal varlığını toplantıda karara bağlandığında kazanır. Bu varlığın karar muhatapları üzerinde yükümlülük (yarar değil) doğurabilmesi için tebliği veya ilanı gerekir, kimi işlemlerde yürürlük tarihi belirlenir (yararlandırıcı etki, karar tarihinden başlayabilir).

BAKANLAR KURULU’NDA KARARA BAĞLANMASI GEREKİR: Olağanüstü hallerde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. 2 Ocak 2017 tarihinde yapılan toplantıdan sonra dokuz adet kanun hükmünde kararname yayımlanmıştır. Sonuncusu 9 Şubat 2017 tarihlidir. Bu kanun hükmünde kararnamelerin içeriğinin 2 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanmış olması gerekir.

KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMASI: 2 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş basın toplantısında yeni Kanun Hükmünde Kararnamelere dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin bir soruya “Yeni kanun hükmünde kararname hazırlıklarımız sürüyor büyük bir kısmı tamamlandı, son rötuşlar yapılıyor ve en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır” yanıtını vermiştir.

YOKLUK YAPTIRIMI: Bunun dışında, 2 Ocak’tan sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnameler incelendiğinde zamansal olarak o tarihe ait olmayan konularda düzenlemeler yapıldığı, kararlar alındığı görülmektedir. Bu durumda, 2 Ocak tarihinden sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin bir bölümünde asli biçim sakatlığı ve/veya zaman yönünden yetki sakatlığı kuşkusu bulunmaktadır. Her iki sakatlık da hukuka aykırılık doğurur. İptal yaptırımıyla karşılaşır. Yargı yolu kapalı olan işlemler için yokluk yaptırımı kullanılabilir.

(Kaynak mulkiyehaber.net )