Kazdağları’nda Cengiz Holding’in Maden Projesi, Ekosistemi ve İklim Mücadelesini Tehdit Ediyor

Cengiz Holding’in Kazdağları’nda yapmak istediği maden projesi, bölgenin doğal ve kültürel mirasını yok etmekle kalmayacak, aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadeleyi de zorlaştıracak.

Kazdağları’nın doğal ve kültürel değerlerini tahrip edecek olan Cengiz Holding’in maden projesi, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleyi zorlaştıracak bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Bu projenin yalnızca Cengiz Holding’in çıkarları için Kazdağları’nı talan etmeye yönelik bir girişim olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, açılan davaların kazanılması büyük bir önem taşıyor.

Kazdağları, Türkiye’nin en zengin biyoçeşitliliğine sahip bölgelerinden biri olarak biliniyor. Binlerce bitki ve hayvan türünün yanı sıra tarihi ve kültürel değerlere ev sahipliği yapmaktadır. Cengiz Holding’in altın ve bakır madeni çıkarma çabaları, bu doğal mirası yok etme riskini beraberinde getiriyor. Bölge halkının geçim kaynaklarının da tehlikeye gireceği belirtiliyor. Tarım, hayvancılık, arıcılık ve turizm gibi faaliyetler Kazdağları’nda sürdürülmektedir.

Cengiz Holding, Halilağa Bakır Madeni Ocağı ve Zenginleştirme Tesisi projesi için Kanadalı Liberty Gold’dan devir almıştır. Ancak proje için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı iptal edilmiştir. Buna rağmen Cengiz Holding, maden projesini hayata geçirmek için yeniden ÇED olumlu kararı almıştır. Bu karara karşı açılan davalara dört kurum ve 91 yurttaş katılmıştır.

Açılan davalar, Kazdağları’nın geleceği açısından büyük öneme sahip. Cengiz Holding’in maden projesi, bölgenin ekosistemini tahrip edecek, su kaynaklarını kirletecek, ormanları yok edecek, tarım arazilerini kullanılamaz hale getirecek ve halk sağlığını tehdit edecektir. Ayrıca, bu proje Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere aykırıdır ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi zorlaştıracaktır. Madencilik faaliyetleri, yüksek karbon ayak iziyle hem fosil yakıt tüketimini artırmakta hem de sera gazı salınımını artırmaktadır.

Kazdağları Ekoloji Platformu, “Mahkemenin nihai kararının yaşamdan yana olacağına ve projenin iptal edileceğine inanıyoruz” şeklinde açıklama yapmıştır. Kazdağları, herkesin ortak mirasıdır ve korunması gereken bir değerdir. Cengiz Holding’in Kazdağları’ndaki talan girişimine karşı durulması gerekmektedir.