İyi Bir Öğrenci Nasıl Olmalıdır?

Kelime dağarcığını genişletmek için elinden geldiğince çok kitap okumalıdır. Kitap okumak kelime dağarcığını ve kavrama yeteneğini geliştirir. Yapılan araştırmalar, kitap okumanın beyin hücreleri arasında yeni nöron bağlantıları oluşturarak zekâ kapasitesini ve düşünce gücünü arttırdığını göstermiştir. Özel bir konuda bilgi vermek üzere yazılmış olmasa bile, her kitap yeni bir şeyler öğretir. Böylece bilgi birikimi artar ve buna bağlı olarak düşünce ve ifade yeteneği gelişir. Kitap okumak öğrencinin stresini de azaltır. Gündelik hayatın ve rutinlerin getirdiği olumsuz düşüncelerden uzaklaştırarak zihnini rahatlatır. Bu rahatlama ile birlikte uyku kalitesi de artar.

Dikkati dağılmadan ders çalışmak için sessiz bir yer seçmelidir. Ders çalışmak için ne kadar fazla zaman harcarsan o kadar fazla şey öğrenir ve o kadar iyi notlar alır. Ancak ders çalışma süresinin kalitesi verimli olmalıdır, bu yüzden sakin ve odaklanmış bir ortam oluşturmak için tüm dikkat dağıtıcıları kaldırır (cep telefonları, televizyon, gürültülü/tempolu müzik ve konuşkan arkadaşlar/aile üyeleri).

Ertelemekten kaçınan ve olumlu olandır. “Sonra yaparım.” demek cezbedicidir ama çoğu zaman daha sonra asla yapılmaz. Belirli bir konuyla ilgili sorun yaşıyorsa önce ona çalışır ve olumlu düşünür. Olumlu düşünmek, hataları reddetmek değil, onları birer iyileştirme fırsatı olarak görmek demektir. Olumlu düşünmek, hataların bir daha ki sefer nasıl önlenebileceğini düşünmek, bunun için plan yapmak ve uygulamaktır.

Ders çalışırken kısa aralar verir. Beyin dinlenmek ve bilgiyi sindirmek için zamana ihtiyaç duyar, bu yüzden ders çalışırken aralar verir. 

Derse önceden hazırlanır. Gelecek derse hazırlanmak, işlenecek konudan haberdar olmak ve daha etkili öğrenmeyi sağlamak amacıyla gerçekleştirilmelidir. Gelecek derse hazırlanmasının gerekliliğini fark eden bir öğrenci planlı ve kararlı bir şekilde hareket ederek akademik başarıyı daha kolay bir şekilde elde edebilir. Gelecek derse hazırlık yapan öğrenciler, konuyu daha iyi anlar, bilmediğini daha çabuk öğrenir, öğretmenle daha iyi bir iletişim kurma yolunu bulur. Böylece öğrencilerin okuldaki başarısı oldukça artar. Dersleri geçmek kolaylaşır ve yılsonu başarı seviyesi ve ödüllendirmesi de oldukça iyi olur. Bu bakımdan gelecek derse her zaman çalışmak gerekir.

Sınavlara önceden hazırlanır. Önemli bir sınavı varsa sınavdan birkaç gün ile bir hafta önce ders çalışmaya başlar. Zamanını bölümlere ayırarak bir ders çalışma planı yapar ve ona bağlı kalır. Bir gece öncesine kadar beklemez çünkü hızlandırma beynine bilgiyi tam anlamıyla kavraması için yeterince zaman vermez. Planlı bir biçimde ders çalışmak öğrencinin başarıya ulaşabilmesi için oldukça önemli bir faktördür. Başarı, çalışma alışkanlığı kazanmak, zamanı iyi kullanmayı bilmekten ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmekten geçmektedir. Planı ve programlı ders çalışmak kesinlikle durmaksızın ve çok çalışmak anlamına karşılık gelmemektedir. Dur durak bilmeden ders çalışmanın verimi düşüreceği ve bir süre sonra dersten uzaklaşmaya sebebiyet vereceği unutulmamalıdır.

İyi bir öğrenci çevrenin olumsuz faktörlerinden etkilenmemelidir. Kendi prensipleri olmalıdır ve doğru olmayan yollarla ilgilenmemelidir. Her türlü ortamda saygılı ve kibar bir kişi olmayı bilmelidir. Derslerine düzenli çalışan ve yardımlaşmayı seven bir kişi olmalıdır. Sadece kendini düşünmemeli ve arkadaşlarıyla beraberde çalışmalıdır. Kendi doğru arkadaşını seçebilmeli ve onu kötü etkileyebilecek arkadaşları hayatından uzak tutabilmelidir. Öğretmenleri ile sürekli iç içe olmalıdır. Öğretmenlerine karşı saygılı bir kişi olup, laubali hareketlerden kaçınmalıdır. Kılık kıyafeti düzgün olmalıdır. Bulunduğu ortamda olay çıkartmamalıdır. Eşyalarını temiz kullanmalı ve tüm hayatında düzenli olmalıdır. Gerektiğinde rehberlik servisini kullanmalı ve arkadaşlarıyla olan problemlerini kavga etmeden çözmelidir. Kendisine yapılan veya başkasına yapılan her türlü haksızlık için adalet aramalıdır. Okul içerisinde örnek olduğu gibi okul dışarısında da örnek bir kişi olmalıdır. Okul aktivitelerine katılmalıdır. Derslerine çalıştığı gibi arkadaşlarıyla da vakit geçirmelidir. Kendini sadece derslerine veren öğrenci ideal bir öğrenci değil, arkadaşları tarafından dışlanan çalışkan bir öğrenci olur.

Arslan ÖZDEMİR