İki Rapor, Diyarbakır’da Kadına Şiddet Heryerde

Diyarbakır’da kadına yönelik şiddetin boyutlarını ortaya koyan iki rapor, toplumun dikkatini çekti. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan rapor ve Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı’nın 2022 Yılı Raporu, kadınların maruz kaldıkları şiddetin türlerini, nedenlerini ve çözüm önerilerini içeriyor.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin raporu, 12-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında Diyarbakır’da 208 kadınla yapılan online ve yüz yüze görüşmelere dayanıyor. Rapora göre, kadınların yüzde 32,1’i eşi tarafından, yüzde 12,8’i patron tarafından, yüzde 9,7’si mahalleliler tarafından şiddete uğradıklarını belirtti. Şiddetin en yaygın türü ise duygusal şiddet olarak görüldü.

Kadınların yüzde 32,5’i gündelik yaşamda duygusal şiddete maruz kaldıklarını ifade etti.

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı’nın raporu ise, Diyarbakır’da kadın, çocuk ve LGBTİ+ hakları alanında çalışma yürüten kurumların oluşturduğu bir rapor. Rapora göre, Diyarbakır’da 20 Kasım 2021-2022 tarihleri arasında toplam 1901 başvuru yapılmıştır. Başvuruların yüzde 70’i fiziksel şiddet, yüzde 65’i psikolojik şiddet ve yüzde 25’i cinsel şiddeti içermektedir.

Her iki rapor da, kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ataerkil kültür, ekonomik kriz, siyasal kutuplaşma ve pandemi gibi faktörlerle beslendiğini belirtiyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek için ise toplumsal cinsiyet eğitimi, hukuki destek, sosyal hizmetler, psikolojik danışmanlık ve dayanışma ağları gibi öneriler sunuyor.

Bu raporlar, Diyarbakır’da kadına yönelik şiddetin ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Kadınların haklarını korumak ve şiddeti sonlandırmak için toplumun tüm kesimlerinin işbirliği yapması gerekiyor.

Bunları da okuyabilirsiniz...

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku