Hayvanları Koruma Kanunu, TBMM komisyonunda kabul edildi

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Yeni düzenleme ile hayvanlara zarar vermeyi içeren eylemlere ilişkin suç kapsamı değişecek. Buna göre, hayvanlar ‘mal’ statüsünde değil ‘canlı’ statüsünde olacak. Hayvanların icra konusu olması da mümkün olmayacak. Petshoplarda kedi ve köpek satışlarının önüne geçilecek.

Yeni düzenleme ile ‘sahipli-sahipsiz’ hayvan ayrımı da ortadan kalkıyor. Sahibi olsun veya olmasın nesli tükenmekte olan bir hayvanı öldürmek, hayvanlara acımasız muamelede bulunmak, hayvan dövüştürmek gibi eylemler suç kapsamında olacak.

Tehlikeli köpek türleri yasaklanıyor

Tüm bunların yanı sıra kara ve su sirkleri ile yunus parkların da yasaklanıyor.

Kanun teklifinin 14’üncü maddesinde yer alan, ‘tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin bakanlıkça yapılacak düzenleme’ yürürlüğe konuluncaya kadar, tehlikeli olduğu belirtilen köpek türlerine ilişkin de düzenlemeler var. Buna göre; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio türlerinin Türkiye’ye girişi yasaklanacak.

Bu türlerin satışı ya da reklamını yapanlara hayvan başına 11 bin TL idari para cezası kesilecek ve hayvanlara da el konulacak.

Ancak ‘Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür’ ifadesinde sayılan ırklar kanun maddesinden çıkarılacak ve yeni düzenleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tehlike arz eden hayvanları tek tek belirlenecek, bir ırk tamamen tehlikeli olarak sayılmayacak.

Cinsel ilişki değil tecavüz

Kanunun 11’inci maddesinde yer alan ‘Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır’ ifadesindeki ‘ilişki’ kelimesi yerine ‘hayvana tecavüz’ ya da ‘hayvana cinsel taciz’ ifadesi kullanılacak.

Bu değişiklik muhalefet ve hayvan hakları aktivistlerinin baskısı sonucu gerçekleşiyor.

Hayvan hastaneleri

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını, tedavilerini sağlayacak ve eğitim çalışmaları yapacak.

Ayrıca yerel yönetimler, ilgili karar organının uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurabilecek.