Tarama Kategorisi

Yorum

“Sol” ve Rusya

Bir zamanlar Türkiye'de anti-komünizm ile Rus düşmanlığı aynı şey haline gelmişti. Halbuki Osmanlı imparatorluğundan bugünkü sınırlar içinde bir Türkiye Cumhuriyeti kurulabilmesi, konjonktürel olarak Rusya'da 1917 Ekim devrimine ve bu…

Bir depremin düşündürdükleri

”Bu açgözlülük ve para hırsı ortamında, bir tek insanca duygu ya da görüşün lekelenmeden kalması olanaksızdır.”   Karl Marks  Amerikalı ünlü aktivist, editör ve politik karikatürist Stephanie McMillan, Kapitalizm ölmeli adlı eserinde…

Torbadaki Distopya

Türkiye’nin nüfusu, TÜİK verilerine göre 2019’dan 2020 Temmuz’a 1 milyon kişi artarak, 62 milyon 626 bin kişi olmuş. Ancak işgücü aynı dönem içinde 1 milyon 622 kişi azalarak 31 milyon 491 kişi olarak hesaplanmış. İstihdam ise aynı dönem…

Palavra Meydanı

Cumhuriyet, bir teritoride yaşayan nüfusun siyasi egemenliğine dayanan bir devlet formu ve zamanla dönüşen tarihsel –boş– bir kavram. 18. yüzyıldan bu yana bu siyasi kavramın toplumsal eşitlik fikri ile eklemlenerek demokratik bir mahiyet…

Son idam: Hıdır Aslan

Hıdır Aslan’ın 25 Ekim 1984’te Burdur Kapalı Cezaevi’ndeki infazından sonra, berdâr eylenen kimse olmadı ülkede. 1990’dan sonra da adım adım, “idam” mefhumu hukuk sistemimizden çıkarıldı. Bolca hukuk maddeleri ve tarihler…

Molla Said

Türkiye'de, kendisi bir Nakşibendi olan Said-i Nursi tarafından kurulduğu için, Nurculuk denilen tarikat mensupları ve hükümet edenlerin Osmanlı'dan günümüze kadar, ittifak ettikleri en önemli konu, Mehmet Akif ve Said-i Nursi'nin geçmişi…

Türkiyelileştirilebilmek…

HDP’nin Şubat ayında toplanan 4. Olağan Kongresi’nde  dile getirdiği Türkiyelileşme  fikri döndü dolaştı, bir temenni, bir politik argüman hatta bir (ne yazık ki) belagat olmaktan taşıp, sanki yaşadığımız tüm sorunların müsebbibiymiş gibi…

Hepsi bu kadar…

Bazılarına bakıyorum, 50 yıllık siyasi geçmişlerindeki tek referansları Deniz, Mahir ya da İbrahim Kaypakkaya'yı tanımış olmak. Başka hiçbir beceri ve yaratıcılıkları yok. Arazi rantiyecisi taşeron müteahhitler gibi, elli yıldır hiç…

Bio-İktidarın Sosyolojisi

Bio-iktidar, Michel Foucault tarafından ortaya atılmış ve modern ulus devletlerin amaçlarını “bedenlerin zapt edilmesini ve nüfusun kontrol edilmesini başarmak için sayısız ve farklı tekniklerin uygulanışındaki bir patlama” aracılığıyla,…

Editörü Yaşatmak

Belki insafa gelip bir yazımı yayınlar diye, bütün cesaretimi toplayıp, değerli editörümüzü aradım. Biliyorum, lise kompozisyon ödevi tadındaki yazılardan gına getirmiştir kendisi ama ben yine de şansımı deneyeyim dedim. Hal hatır faslından…

Pandemide Çocuk İşçiliği arttı

Toplumumuzun temel sorunlarından biri olan çalışan çocuklardır. Merdiven altı işlerde, sokakta, tarımda herhangi bir güvencesi olmadan çalışan on binlerce çocuk vardır. Bu çocukların bir kısmı ful time (tam zamanlı) çalışırken, bir kısmı…