Tarama Kategorisi

Kültür Sanat

Başıboş müzikler…

Müzikal dili oluşturan en temel unsurlar olan motifler ve cümlelerin birleşiminden ortaya çıkan  melodiler...…

Adaya Düşen Adamlar

1592 de Frankfurt’ta doğdum. Ailemizin durumu olmadığı için okula gidememiştim. Ama büyük amcam Adalwin sayesinde…

2M (Müzik + Meliorism)

Meliorism genel anlamıyla, dünyanın insan çabasıyla daha iyi bir yer haline getirilebileceği inancı anlamına gelir…

Piyanist 

Herkesin hayatında çok etkilendiği, unutamadığı, hatta bazı sahneleri ezbere bildiği bir, iki film mutlaka vardır.…

“Pop Müzik” Faslı*

“Sen bizden ateş umarsın, yanmış üfürülmüş külüz biz.” Hep dedim; tekrar pahasına bir kez daha yineleyeceğim:…

Beethoven’ın saçı…

Beethoven'ın Goethe'den etkilenerek yazdığı Egmont uvertürü dinleyerek, Russel Martin okumak çok keyifliydi.…

I Like Chopin

1983 yılında Gazebo'nun şarkısında söylediği gibi duygularım karışık. Piyanoyu hatırlıyorum ve hemen müziğe…

Müzik ve Öteki

Çok eski çağlarda yazılmış bir şiire denk geldim bu gün. Diyor ki: Herkesin ölüsü kendine kutsal; Çingene…

Boş gün

Boş gün, bir memur öğretmenin en sevdiği gündür. Haftanın bir günü okulda dersin olmaz ve o gün özgürsün nereye…