Gürer, buğday taban fiyatının çiftçinin refahını sağlayacak bir rakam olmalı

Buğday üreticileri, mayıs ayının ortasında açıklanması beklenen buğday taban fiyatını merakla bekliyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bu konuda önemli bir uyarıda bulundu. Gürer, buğday taban fiyatının çiftçinin refahını sağlayacak bir rakam olması gerektiğini belirterek, “Aksi takdirde çiftçi buğday ekiminden vazgeçecek ve ülkemizde buğday açığı daha da büyüyecek” dedi.

Gürer, geçen yıl 2 bin 250 lira civarında olan ekmeklik buğdayın taban fiyatının bu yıl ton başına en az 7 bin lira olması gerektiğini ifade etti . Gürer, TMO’nun geçen yıl açıkladığı düşük taban fiyat nedeniyle çiftçiden yeterli alım yapamadığını ve ithalata yönelmek zorunda kaldığını hatırlattı. Gürer, “TMO, geçen yılki hatasını bu yıl yapmasın. Çiftçinin girdi maliyetlerini karşılayacak ve refahını artıracak bir taban fiyat belirlesin” diye konuştu.

Gürer, ülkemizde kuraklık nedeniyle buğday üretiminin azaldığına ve dünyada da buğday fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekerek, “Çiftçinin buğday ekiminde tutulması için taban fiyatın iyi bir rakam olarak açıklanması gerekiyor ki çiftçi bundan sonra da ekim yapmaya devam etsin. Buğday stratejik bir üründür ve ülkemizin gıda güvenliği açısından çok önemlidir” dedi.

Gürer, Niğde ve Konya gibi hububat ekim alanı yaygın bölgelerde de ürün deseninin değiştiğini ve su sorunu olan bölgelerde daha çok su ile üretilen domates ekim alanlarının arttığını söyledi. Gürer, “Hububat taban fiyatı girdi maliyetleri ve çiftçi refahı dikkate alınarak açıklanmazsa sorunlar daha ağırlaşır. Çiftçiyi tarımda tutmanın yolu onun zarar etmeden üretim sağlayacağı taban fiyat politikasıdır” ifadelerini kullandı.

Gürer ayrıca, TMO’nun 2023 yılında yaklaşık 790 bin ton öğütmelik buğday ithal ettiğini ve bunun yerli üretimi olumsuz etkilediğini de vurguladı . Gürer, “TMO’nun ithalat yapmak yerine yerli çiftçiyi desteklemesi gerekiyor. Buğday ithalatı hem milli geliri hem de gıda güvenliğini tehlikeye atıyor” dedi.