Eğitimin Pedagojik Formasyonu

Pedagoji Kelimesi köken olarak Yunanca “Paidagogeo”dan gelir. (Paid=çocuk, ago=yönetmek), dolayısıyla “çocuk yönetmek” anlamına gelir. Antik Yunanda pedagoglar sahiplerinin oğullarının (kızların eğitim almasının yasak olması nedeniyle)eğitimlerini denetleyen kölelerdi. Bu süreç çocuğu okula, sporagötürmek, ona bakmak ve eşyalarını taşımaktan oluşuyordu. Pedagoji sözcüğü Türkçe ‘de “çocuk eğitimi” olarak karşılık bulur.

Günümüzde Pedagoji  ‘eğitim bilimi’ anlamına gelmektedir. Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini inceleyen birbilim dalıdır. Çocuklarda “eğitim bilim ve teorisi” anlamına da gelmektedir. Çocuklarda öğrenme, öğrenme problemleri, önemli kişiliklerin, diğer kültürlerin nasıl öğrendiği pedagoji kapsamındadır.

Eğitsel kelimesi de bazen pedagojik anlamında kullanılmaktadır. Özellikle dikkat eksikliği ve sosyal uyumsuzluk gibi durumlar da pedagojinin konuları arasında yer almaktadır.

Günümüz çağdaş eğitiminde sosyal açıdan uyumlu ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmek için pedagoglardan yardım almak zorunlu hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında Pedagoji nedir? sorusuna “çocukların eğitiminde ve yetiştirilmesinde ebeveynlere destek sunan, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunan eğitsel önerilerdir” diyebiliriz.

Pedagoji ile ilgilenenlere pedagog denir. Pedagog, pedagojialanında uzmanlaşmış ve bu işi bazı kurumlarda bir meslek olarak icra eden kişilere pedagog denmektedir. Pedagoglar, çocukların büyümesi sırasında, özellikle sorunlu dönemlerde çocuğa nasıl davranılması gerektiği konusunda ebeveynlere yön verirler. Çocuğun zihinsel, ahlaksal ve sosyal yönden nasıl sağlıklı bir şekilde gelişebileceği konusunda, çevreye uyumu konusunda anne-babalara yardımcı olurlar.

Son yıllarda toplumlarda, çocuk haklarına dikkat ederek ve nitelikli bir eğitimle çocuk yetiştirme konusunda büyük bir bilinç oluşmuş durumdadır. Bu durum ülkelerin gelişmişlik düzeyine paralel olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan bu bilinç pedagoji bilimine olan ilgiyi artırmış ve toplumlardapedagojiyi ihtiyaç haline getirmiştir.

Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitimdir. Her öğretmen adayı bu eğitimi alır. Branşı ne olursa olsun her öğretmen pedagojik yaklaştığı sürece bildiklerini öğrencilerineaktarabilir. Salt bilgi yüklü olup, öğrenciye bilgi yüklemek başarılı bir eğitimci tavrı değildir. Başarılı öğretmen, bildiklerini öğrencinin anlayabileceği bir şeklide öğrenciye aktarandır. Aynı zamanda öğrenciyi motive edip, araştırmayayönlendirendir.

Maalesef bir çok öğretmen adayı Pedagojik formasyonu öğretmen olarak çalışmak için bir formalite olarak görmekte, pedagojik formasyon eğitiminde gereken hassasiyeti göstermemektedirler. Meslek hayatlarında Pedagojik yaklaşmadıkları içindir ki bir türlü başarılı olamamaktadırlar. Pedagojik yaklaşmadıkları için başarısızlıklarının nedenini de bilmemektedirler. Öğrencilerebildiklerini pedagojik öğretmediklerinden dolayı öğrenciler başarılı olamamakta, öğrencinin başarısızlık sorunukendilerince öğrencilerde aranmaktadır. Sorun öğrencide arandıkça da öğrencinin motivasyonu azalmakta, başarısızlıklar artmaktadır.

Öyleyse öğretmen adayları için Pedagojik formasyonbir formalite olmaktan çıkarılıp, bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Aksi takdirde bütün meslek hayatı boyunca başarısız, sevilmeyen, istenmeyen, dersi dinlenmeyen bir öğretmen olmaktan kurtulamayacaktır.

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)