Aydın Ovası Bu Gidişe Daha Ne Kadar Dayanabilecektir?

Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, Aydın İli 2017 ve 2018 yılı Çevre Durumu Raporunda bir takım veriler aktarmaya çalışacağım. Bu verimli ovaya vereceği zararı, havaya, suya, toprağa ve canlı yaşamına vereceği zararı birey olarak siz okuyucular karar veriniz.

Aydın genelinde 1 milyon 484 bin 079 dekarı sulu, 1 milyon 394 bin 405 dekarı ise kuru tarım alanı olarak tespit edilmiştir. Bu tarım arazisinde çiftçilerimizin kullandığı ilaç ve gübre miktarı ise yıllara göre şöyledir:

 2017 yılında 101 bin 375 ton gübre toprakla buluşturulmuş. 540 bin 587 kg’mı katı formunda, 1 milyon 267 bin 367 litresi ise sıvı formunda kullanılmış. Bu kullanılan sıvı ve katı formundaki ilaçlar ise şunlardır;

 İnsektisit: 292 bin 939 kg’mı katı olarak, 339 bin 399.75 litresi ise sıvı formunda bitkilere verilmiş. Bu ilaç zehirli ve böcek ilacı olarak bilinir.

 Fungasit: 159 bin 851 kg’mı katı formunda, 39 bin 751.7 litresi ise sıvı formunda ürünlere verilmiştir. Ürünlerde mantara karşı kullanılır.

Herbisit: 10 bin 625.47 kg’mı kuru, 563 bin 122.05 litre sıvı formunda ürünlere verilmiştir. Yabancı otlara karşı kullanılır.

Akarisit: 64963 kg’mı kuru, 195 bin 983 litresi sıvı formunda kullanılmış. Kırmızı örümceğe karşı kullanılır. Asma yaprağında 14 gün kalıcı etkisi vardır.

Rodentisit: 3706,08 kg’mı kuru, 883 litresi sıvı formunda kullanılmıştır. Fare kemirgenlere karşı kullanılır.

Ve Digerleri: 8501.77 kg’mı kuru, 128 bin 228 litresi sıvı formunda verilmiştir.

2018 yılında 98 bin 126 ton gübre, 585 bin 985 kg’mı katı formunda, 1 milyon 230 bin 196 litre de sıvı formunda pestisitler kullanılmıştır. Yine bu Pestisit miktarları da şöyledir:

İnsektisit: 272 bin 445 kg’mı Kuru, 330 bin 279 litre ise sıvı formunda kullanılmıştır.

Fungasit: 173 bin 267 kg’mı kuru, 32 bin 012 litre ise sıvı formunda kullanılmıştır.

Herbisit: 84 bin 413 kg’mı kuru,555 bin 753 litre ise sıvı formunda kullanılmıştır.

Akarisit: 33 bin 116.965 kg’mı kuru, 190 bin 354 litre ise sıvı formunda kullanılmıştır.

Rodentisit: 4147 kg’mı kuru, 589 litre ise sıvı formunda kullanılmıştır.

Ve Diğerleri ise; 18 bin 569 kg’mı kuru,121 bin 710 litre ise sıvı formunda kullanılmıştır.

Bu tespitler kayıt altına alınmış olan miktarlardır. Bilindiği gibi ülkemiz kayıt dışılıkta da azımsanmayacak oranda uygulamalar vardır. Kayıt dışı kullanılan gübre ve ilaçlar bu sayıların içinde değildir.

Kısaca her yıl yaklaşık aynı miktarlarda gübre ve pestisitler kullanılmaktadır. Üstelik her yıl ekili alan azalmasına ve verimli tarım arazilerinin imara ve sanayi tesislerine açılmasına rağmen kullanılan gübre ve ilaçların miktarı azalmamaktadır. Kullanılan gübre ve ilaçlar toprağı, suyu ve havayı aynı oranda kirletmektedir. Yanı sıra zehirlenen böcekleri yiyen kuşlar ölmekte, ölü kuşları ve zehirlenen kemiricileri yiyen büyük kanatlı kuşlarda zehirlenerek ölmektedir. Bu ise yaşam zinciri halkalarına açıkça zarar vermektedir.

Yine aynı belgelerde Aydın İlinde 2017 yılında ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) gerekli değildir diye 66 adet rapor verilmiştir. ÇED olumlu ise 9 tane verilmiştir. Bunların 35’i madden, 11’i Enerji, 7’si Sanayi ve 3’ü atık ve kimya sanayidir. 2018 de ise ÇED gerekli değildir 44 adet, ÇED olumlu 9 adet, ÇED gerekli ise 1 adettir. Bunların 16’sı Madden, 6’sı Enerjiye verilmiştir. Kısaca Aydın’da Madden ve Enerji (JES) alanında el değmedik alan kalmayacaktır. Bu alanların 1. Derece tarım arazisi veya tarihi, antik doku, ormanlık ve zeytinlik alan olmasına bakılmaksızın kullanılmaktadır.

Yine JES için yeraltında çekilen sıvı miktarı ise 364 hm küp/yıl olarak 35 JES sanrali için kullanılmış. Bununla 742 MW elektrik üretilmiş. Yeraltında çekilen akar miktarı, koca ovada kullanılan kuyu suları miktarından çok çok fazladır. Yeraltında tarım ve içme suyu için çekilen su miktarı 190.98 hm küp/yıl olarak tespit edilmiştir.

JES’lerin yeryüzüne çıkardıkları akarın bir kısmı gaza dönüşerek havayı kirletmektedir. Sıvı olarak kullanılan akarların çoğu yüzeye derelere akıtılmakta ve hem toprak hem de sular kirletilmektedir. Çok azı reenjekte edilmektedir. Bu ise yer altı suyun azalmasına bağlı, kuraklığın devam etmesine bağlı yüzey çökmelerinin (Obrukların) yakın zamanda ortaya çıkması ise kaçınılmazdır. Başkada yorum eklemek istemiyorum…