İş Cinayeti

Dört yıl önce, “Torino içtihatı”ndan bahsetmiştim (bkz.). 2007 yılında Torino’da bir ulusötesi sanayi devinin (ThyssenKrupp) tesisinde çıkan yangının yetersiz önlemler nedeniyle yedi işçinin ölmesi vakası, ilgili İtalya mahkemesince kaza…

Harun Karadeniz

Harun Karadeniz, 15 Ağustos 1975’te ölmüştü. 1971’de hapishanedeyken, kansere yakalandı. Tedavisine imkân tanınmadı, hatta tahliyesinden kısa bir süre sonra yeniden tutuklandı. Ancak 1973 sonunda, yurtdışında tedavi görmesinin şart olduğunu…

İsrail

Mayıs’ta kuruluşunun 70. yılını tamamlayan İsrail devleti, iki hafta önce (55’e karşı 62 oyla) kabul edilen bir yasayla resmen “Yahudi ulus-devleti” olma rotasına girdi. Batı medyasında liberal-demokratik mecralarda, bu adımı global…