Bir seçimin ardından

Yazıklar olsun kurtarıcı bekleyenlere! (Bertolt Brecht) Geçen günkü Nokta Yorum’da 2+2=5 makalesiyle önemli bir hatırlatma yapan Sayın Nami Temeltaş’ın oldukça anlamlı bir sözüyle başlamak istiyorum: “Kendi hatalarımızı kapatmak için başkalarını yerin dibine sokmaktan vazgeçelim (…) Varsa hatalarımız ki oldukça çok, önce kendimizden başlayalım düzeltmelere. İlk devrimi kendimizde yapalım.” Sayın Temeltaş’ın da belirttiği gibi hatalarımız, saymakla bitmez. Kendimizi düzeltmediğimiz sürece başkalarını düzeltmeye kalkışmamız…

Nasıl bir seçim

Oy vermek birşeyleri değiştirseydi yasaklanırdı (Emma Goldman) Emma Goldman anarşist bir yazardı. 20. Yüzyılın ilk yarısında ABD ve Avrupa’da anarşist görüşün gelişmesi ve yayılmasında büyük rol oynamıştı. Litvanyalı bu anarşist yazar, sanki bugünleri işaret eden egemen sınıfların belli aralıklarla önümüze koydukları seçim ile ilgili dayatmaya bağlı tahakkümünü açıklamak ve burjuvazinin değişikliklere ve yeniliklere kapalı olduğunu belirtmek istemiştir. Takdir edersiniz ki, egemen kesim dediğimiz burjuvazi, başa getirmek…

Seçim Hileleri

Bir politikacı işini kaybetmemek için her şeyi yapar. Hatta vatansever bile olur. (William Randolph Hearst) Platon’un bir sözü vardır. “Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar; demokrasi despotluğa dönüşür,” diye. Bu söylem takriben 2460 yıl öncesinde söylenmiş bir sözdür. Sanki yüzyılımızı işaret ediyor gibi. Diktatörlerin kısmi demokratik kurallar içinde seçimle işbaşına gelemeyeceğini bildiklerinden egemen…

Ahmed Arif

Ben soyumla değil, ancak halkımla övünebilirim. Halkımdan gayrısını da övgüye layık görmem. Bir de sevgiliyi elbett... İlle de sevgiliyi (Ahmed Arif). Ahmed Arif’in hayat görüşü, yaşadığı çevre ve inancı onun şiirlerine işlemiştir. Hayatını geçirdiği hapishaneler, Leyla Erbil aşkı bize bize bıraktığı şiirlerin ana iskeletini oluşturmuştur. Bu nedenle önce yaşamını, daha sonra da edebiyatı üzerinde kısaca duracağız. Doğum adı Ahmed Önal olarak bildiğimiz büyük şair Ahmed Arif, 90 yıl önce bugün, yani 21 Nisan 1927 günü,…

AKP’nin taşradaki ayak oyunları

Geçenlerde Bismil’deydim. HDP ile söyleşide bulunmak istedim. Sağ olsun kırmadılar. Bismil ilçesinde, köylerinde, çevre illerde ve Türkiye genelinde olup bitenler hakkında bizleri bilgilendirdiler. Merak edenler için şunu söylemeliyim ki, HDP dâhil, hiçbir siyasi parti, dernek ve kuruluşla veya örgütlerle ilişkim yoktur. Ancak bu coğrafyada halkımıza yapılan zulüm, baskı, şiddet ve katliama karşı sessiz kalmak da mümkün değildir. Çoğu zaman PKK bahane gösterilerek sivil halka yapılan baskı ve şiddeti dile getirmeye çalışan…

Faşizm (15) / Franco Dönemi

"Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz." (Che Guevara) Geçen Bölümde İspanya İç Savaşı’nda faşist güçleri başta Nazi Almanyası olmak üzere İtalya, İngiltere’nin desteklediği ve bir yerde Fransızların tarafsız kaldığını, Fransa başbakanın istifa ederek yerine Hitler’in desteklediği Georges Bonnet ile Dadalier’in geçmesi ile İspanya’daki cumhuriyetçilerin karşısında emperyalist ve faşist blokun bir bütün olarak dikilmesini sağladığını yazmıştık. ABD, Almanya ve İtalyanların silah, mühimmat, asker, petrol,…

Faşizm (14), İspanya’da İç Savaş III

Bu ülkede birini bıraktığın yerde bulmanın ne anlama geldiğini bilemezsin. (Çanlar Kimin İçin Çalıyor -  Ernest Hemingway) Bir önceki bölümde İç Savaş ile ilgili detaylı bilgileri vermiştik. Emperyalist ülkelerin Faşistlerin yanında yer almasının en büyük nedenlerinden biri ülkenin sosyalizme kayması endişesiydi. Bu yardımlarla ilgili rakamları irdelersek İç Savaş ile ilgili tüm ayrıntılar rahatlıkla anlaşılacaktır. Emperyal Güçlerin faşistlere yaptığı yardımlar ABD yardımları: ABD 1931 tarihinde monarşi hükümet…

Faşizm(XIII), İspanya’da İç Savaş II

“Hükümet için daha kolay olmaz mıydı? Halkı dağıtmak ve yerine yeni bir halk seçmek acaba?” Bertolt Brecht 1936 yılının ilk üç ayında İngiltere hariç olmak üzere, Avrupa’nın her yerinde olduğu gibi İspanya’da da toplumsal ayrışmalar ve huzursuzluklar başlamıştı. İspanya da, hükümet, mevcut düzeni, biraz daha ilerici kimliği olan burjuva cumhuriyetine karşı korumak amacıyla iç savaşı başlattı. Ordunun, polisin ve yerel güvenlik örgütlerinin bölünmesi, askeri ayaklanmanın ardından devletin ele geçirilmesi monarşinin devamı…

Faşizm (XII), İspanya İç Savaşı

Faşizmi tanımlarken “finans-kapitalin en gerici, en şoven ve en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğü dür,” demiştik ve insanlık tarihinin içinde yaşadığı bu vahşetin 14 temel özelliklerinden bahsetmiştik. Siyaset bilimci Dr. Lawrence Britt, 20. yüzyılın tipik faşist rejimlerini (Hitler'in Almanya'sı, Mussolini'nin İtalya'sı, Franco'nun İspanya'sı, Suharto'nun Endonezya'sı, Pinochet'nin Şili'si) inceleyerek faşizmin 14 karakteristik özelliğini şöyle tespit etmiştir: 1- İnsan haklarının aşağılanması ve hor…

Faşizm (XI), Adolf Hitler

Limitsiz ve frensiz bir özgürlük hayal eden birisi, faşizmin tohumlarını kendisinde taşır, avazı çıktığı kadar antifaşizmini haykırsa bile (Maurice Schumann). Doğum soyadı Schicklgruber olan Adolf Hitler, 20 Nisan 1889 tarihinde Avusturya’nın Braunau kentinde doğdu. Babası gümrük memuru Alois Hitler Adolf’un annesiyle evlilik dışı ilişkinin sonucu doğmuştu. Ancak resmi nikâh işleminden sonra babasının soyadını almıştır. Hitler, yirminci yüzyılın bilinen en acımasız diktatörüdür. II Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın baş mimarı…

Faşizm (X ), Avrupa’daki Diğer Kamplar

Ebensee Toplama Kampı Avusturya'nın Ebensee kentinde 1943'te silahlanma amacıyla tüneller kazmak için açılmıştır. Bu kamp, Mauthausen-Gusen toplama kamplarının bir ünitesiydi.  Nazilerin en kötü koşullarını barındıran bir kamptı. İnsanlık dışı çalışma koşulları, kötü beslenme, açlık ve hastalık durumlarını örtbas etmek için “SS” örgütü, buraya Kireç taşı veya kireç taşı madeni ve Çimento kod isimlerini kullanmıştır.  Mauthausen-Gusen toplama kampı  Avusturya’nın Linz Kentinin 20 km. doğusunda Mauthausen ve Gusen…

Faşizm, Avrupa’daki Nazi Kampları (IX)

Auschwitz – Birmenau Kampı Auschwitz – Birmenau kamptaki mahkûmların ortalama yaşam süresi 6 aydır. Kampta yaşayanlar günde en az 10 saat en ağır işlerde çalıştırıldılar. Gaz odalarına gönderilirken de  tıraşı, cesetleri toplama görevini yine Yahudiler yapıyordu. Almanya sınırları dışında yapılan en büyük toplama, zorunlu çalışma ve sistematik katliam kampıdır. İlk kurulan ana kamp Auschwitz I, Polonya’nın Krakow kentinin 60 km batısında küçük şehir olan Oswiecim’in güneybatısında yer alır. Bu kampa Avrupa’dan 1.300.000…

Sabahattin Ali

“İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya, üzerinde yaşanmaya değer… Ne olursa olsun…” (Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan, S.61) 70 yıl önce yitirdiğimiz şair, yazar, gazeteci ve öğretmenimizin salt muhalif diye devlet tarafından katledilen önemli bir değerimizin kısacık hayatından söz etmek istiyorum. Henüz 41 yaşındayken katledilen bir yazarımız… 25 Şubat 1907 Pazartesi günü Edirne’nin Osmanlı toprağı sayılan Gümülcine Sancağı’nın Eğridere kasabasında dünyaya gelir. Babası Osmanlı ordusunda askerdir. Piyade yüzbaşı olarak…

Bir çirkin kral, Yılmaz Güney

Dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığımız bir insanın gözyaşı bile içimizi parçaladı. Kedilere ağladık, kuşların yasını tuttuk Yılmaz Güney Bugün büyük ustanın 81. Doğum günü. Yaşamı Sanatın büyük ustası, 1 Nisan 1937 tarihinde Adana’da dünyaya gelir. Babası Siverekli Kürt Zaza, Annesi Vartolu Kürt olan sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yazarımızdır. Doğum adı Yılmaz Pütün’dür. Sinemaya başladığı yıllarda toplumsal içerikli filmlerin yapımı için paraya ihtiyaç vardı. Bunun için bazı avantür filmlerde oynadı. Bu…

Kurtuluşa direnişe akan, Kızıldere 

"Ölmek bir şey değil, yaşamamak korkunç" Victor Hugo “Vur emri”, 12 Mart ürünüdür. İttihat ve Terakki döneminden kalan bir kavramdır. Günümüzde uygulamaya geçişi de 8 Eylül 1971 tarih ve 1481 sayılı yasayla gerçekleşmiştir. “Vur emri”, burjuva devletinin acizliğini ve güçsüzlüğünü simgeleyen bir kavramdır. Bugün ülkemizde bu emir güvenlik güçlerine verildiyse, hiç şüphesiz ki bu olgu, siyasi iktidarın çaresizliğini ortaya koymaktadır. Kokuşmuş burjuva düzenine isyan eden, direnen güçler için, devrimciler için, sol için…

Faşizm, Almanya’daki Nazi Kampları VIII.

Toplama Kamplarında Katliamlar Geçen bölümde varoşlara benzer gettolara yerleştirilen Yahudi, Çingene ve şüphelilerin durumları hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalışmıştık. Yine gerek gettolarda ve gerekse imha kamplarında pogromları (soykırım) konusunu görmüştük. 1939-1945 döneminde gerek paramiliter güçler, sivil çeteler ve “SS”lerden oluşan ölüm mangalarının eylemleri ile en önemli olan direnişleri incelemiştik. 1942 tarihinden başlayarak 1945, yani İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın bitimine kadar çoğunluğu Yahudi…

Newroz

Dilbiliminde Newroz iki kelimenin birleşmesinden oluşur. Kurmanci lehçesinde New “yeni”; Roz ise “gün” anlamındadır. Yeni gün demektir. Newroz, Kürtler, Afganlar, Farslar kendilerine göre efsaneleştirmişlerdir. Bununla birlikte bazı figürler Newroz Kürt tarihi açısından yalnız bahar ve şenlik olarak değil aynı zamanda bir direnişin zafere kavuştuğu günün de kutlamasıdır. Efsaneye göre M.Ö. 612 yılında Dehak adında zalim bir Asur kralı varmış. Rivayete göre yakalandığı hastalık veya omuzlarında çıkan iki yılan için her gün…

Paris Komünü

18 Mart 1871-28 Mayıs 1971 tarihleri arasında, yani 72 gün iktidarda kalan Paris Komünü hakkında sağlıklı bir yargıya varabilmek için önce Fransız devrimi sonrası rejimler tarihine hâkim olmak gerekmektedir, çünkü süreç oldukça karmaşıktır. Fransa’da 1789 Devrimi sonrası rejim değişiklikleri aşağıdaki basit kronolojide aramak daha kolay olacaktır . • Birinci Fransa Cumhuriyeti (1792-1804) • Birinci Fransa İmparatorluğu (1804-1815) • Bourbon Restorasyonu (1814-1830) • Temmuz Monarşisi (1830-1848) • İkinci Fransa…

Halepçe…

“Me goti Hitleri miriy, care şin na bitın Me nızani de kure wi Bexda mezin bitin…” Tarih: 16 Mart 1988... Irak savaş uçakları Halepçe'yi bombaladı. Ortalığa keskin bir elma kokusu yayıldı. Çocuklar kokuya doğru koştu. Son sözleri “Dayê bêhna sêva tê” yani “Anne elma kokusu geliyor” oldu. Sonra da birer birer öldüler. Halepçe bir insanlık utancıdır, insanlığın vicdanında kapanmayan derin bir yaradır. Halepçe tüm dünyanın suç ortağı olduğu bir insanlık kabahatidir. Halepçe, insanlık tarihine düşen eşi ve benzeri görülmemiş…

Faşizm ve Toplama Kampları VII

“Ölümler sessizliktir. Ölümler suçtur, ölümler kayıtsızlıktır, ölümler çaresizliktir. Çünkü ölümler hikâyelerden kopar-kopartılırlar; başka adlarla, farklı kelimelerle anılmaya başlanırlar.”  Geçen bölümde Yahudiler, Çingeneler ve muhalifler evlerinden zorla çıkartılıp, önce gettolarda, sonra da toplama kamplarında yaşamaya mahkûm edildiklerini, birçoğunun açlık, hastalık, havasızlık ve soğuktan öldüklerini, milyonlarca insanın gaz odalarında ve akıl almaz bir vahşetle deneylerde kobay gibi kullanıldığını, öldürülenlerin…