İnsanlık suçlarına af

“Egemen sınıfın çıkarlarına zarar vermeyen hiçbir davranış suç olarak düzenlenmemiştir”             Karl Marks  Kapitalizm, maskelenen karanlık yüzüyle suç üreten bir sistemdir. Bu sistem var oldukça cezaevleri hep dolacak, burjuvazinin…

Sermaye devleti ve pandemi

Sermaye devleti  Marksist öğretiye göre “devlet, bir sınıfın başka bir sınıf üzerindeki tahakküm organı”dır. Diğer bir deyişle bir sınıfın bir başka sınıfı baskı altında tutmasına yarayan bir makinedir. Yani devlet, sınıflar arasında süren…

Mülteci utancı

Bugün mültecilere reva görülen uygulamalar insanlığın ortak utancıdır. Türkiye’yi, Yunanistan’ı, Avrupa Birliği ülkelerini tek tek suçlamaya gerek yok. Yaşanan bu kaosun sorumlusu aranacaksa büyük fotoğrafa bakmak yeterlidir. Emperyalist…

Mezarı olmayan şair: “Sabahattin Ali”

“İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya, üzerinde yaşanmaya değer… Ne olursa olsun…” Sabahattin Ali Hayattayken değerini bilmediğimiz şairimiz, öğretmen, yazar ve mütercim Sabahattin Ali, tıpkı İspanya İç Savaşı’nda faşist çeteler…

İdlib çıkmazı

Hasan Saruhan ağabeyimizin kulakları çınlasın. Diyarbakır’da geçmiş bir olayı anlatıyordu. Fıkra gibi bir olay… Yaşlı bir adam yüz hatlarını kendi dostuna benzettiği ve yakını olabileceği düşündüğü bir genci yanına çağırır: Evladım…

6. Filo’yu kıbla yapanlar

Kanlı Pazar, devletin derinliklerinde gizlenen sivil faşist güruhun çetelerle birlikte düzenlediği katliamın en çarpıcı örneklerden biri olarak tarihe geçmiştir. “İlk şehit ben olacağım” diye haykırıyorlardı. “Allah Allah…” sesleri, kan…

Rant ve talan kıskacında deprem siyaseti

”Bu açgözlülük ve para hırsı ortamında, bir tek insanca duygu ya da görüşün lekelenmeden kalması olanaksızdır.” Karl Marx Her deprem sonrasında ortaya çıkan hamasi ve çözüm üretmekten uzak söylemleriyle felaketle cebelleşen büyük…

Libya çıkmazı…

Ömer Muhtar, ”Biz asla teslim olmayız; ya kazanırız, ya ölürüz. Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız. Bana gelince, ben cellâtlarımdan daha uzun yaşayacağım,”  demişti. Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıfladığı dönemde 1911 yılında…

Faşizme doğru…

İçinde bulunduğumuz darboğazı açıklamak, bunun için bilim insanlarının kafa yorması da neredeyse yasaklanacak durum almıştır. Ekonomik çıkmaz ile ilgili görüşleri açıklamak, terör örgütüyle eşdeğer suç sayılacak kanun teklifleri…

Suriye çıkmazı

“Savaş, mızraklı, trompetli bir bayram değildir… Onun manzarası kandır, ölümdür…” Tolstoy Irkçılığın, yabancı düşmanlığının, ayrımcılığın ve savaş çığırtkanlığının zirve yaptığı ülke haline geldik. Bu tablo, uluslararası tekelci…

Kayyum, Yolsuzluk ve Faşizm

“Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!” Tevfik Fikret  Kayyum, Arapça kökenli bir kelime olup, Halk dilinde “Kayyım” olarak telaffuz edilir. Hukuki anlamı: “Belli bir malın…