Aşırı sıcaklık su kaynaklarında problem yaratabilir

Prof. Dr. Demir’in iklim değişikliği ve aşırı sıcaklığın tarım ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ve alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, yaz aylarında hava sıcaklıklarında yükselmeler olabileceğini, bunun zararlarının önüne geçebilmek adına tedbirler alınması gerektiğini söyledi. İklim değişikliğine bağlı yüksek sıcaklıkların yalnızca tarım ve su kaynaklarını üzerinde etkisi olmadığını insanlar üzerinde de tehdit oluşturduğunu ileri süren Demir, “Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınma, yağış rejiminde değişiklik, sıcaklık artışı, kuraklık, doğal afetler gibi olumsuz etkilere sebep olmaktadır” diye konuştu.

İklim Değişikliği ve Aşırı Sıcaklık Nedir?

İklim değişikliği, uzun süreli ortalama hava koşullarında meydana gelen istatistiksel olarak anlamlı değişimlerdir. Küresel ısınma ise dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının artmasıdır. Küresel ısınma, iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biridir.

Aşırı sıcaklık ise normalden çok daha yüksek veya çok daha düşük olan hava sıcaklıklarıdır. Aşırı sıcaklık olayları, iklim değişikliği ile birlikte daha sık ve şiddetli yaşanmaktadır.

İklim Değişikliği ve Aşırı Sıcaklığın Tarım ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Prof. Dr. Demir’e göre, iklim değişikliği ve aşırı sıcaklık tarım ve su kaynakları üzerinde birçok olumsuz etkiye sahiptir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Bitki gelişimi ve verimi azalır.
 • Bitki hastalık ve zararlıları artar.
 • Toprak kalitesi ve verimliliği düşer.
 • Su tüketimi artar.
 • Su kıtlığı ve kuraklık riski yükselir.
 • Su kalitesi bozulur.
 • Su ekosistemleri zarar görür.
 • Deniz seviyesi yükselir.
 • Tuzluluk oranı değişir.

Bu etkiler hem gıda güvenliği hem de ekonomik kalkınma açısından ciddi sorunlara yol açmaktadır.

İklim Değişikliği ve Aşırı Sıcaklığa Karşı Alınabilecek Önlemler ve Çözüm Önerileri Nelerdir?

Prof. Dr. Demir, iklim değişikliği ve aşırı sıcaklığa karşı alınabilecek önlemler ve çözüm önerileri konusunda şu tavsiyelerde bulunmaktadır:

 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılmalıdır.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmeli ve fosil yakıtlardan uzaklaşılmaya çalışılmalıdır.
 • Enerji verimliliği arttırılmalı ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır.
 • Tarım alanlarının korunması ve genişletilmesi için uygun politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
 • Tarım teknolojileri geliştirilmeli ve modernizasyon sağlanmalıdır.
 • İklim değişikliğine uyumlu bitki çeşitleri seçilmeli ve yetiştirilmelidir.
 • Sulama sistemleri iyileştirilmeli ve su tasarrufu sağlanmalıdır.
 • Su kaynaklarının yönetimi ve planlaması yapılmalı ve su kalitesi izlenmelidir.
 • Su ekosistemlerinin korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Sonuç

Prof. Dr. Demir’in görüşlerine göre, iklim değişikliği ve aşırı sıcaklık tarım ve su kaynakları üzerinde ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu tehditlerin önüne geçebilmek için hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sorumluluk almak gerekmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede hızlı adımlar atılması, kaynak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için şarttır. (HDA)