Kaydedilen En Eski Öpüşme Ortadoğu’da Gerçekleşti

Ortadoğu, insanlık tarihinin en eski ve en zengin kültürlerine ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bu bölgede ortaya çıkan medeniyetler, sanat, edebiyat, din ve bilim alanlarında pek çok katkıda bulunmuşlardır. Ortadoğu’nun kültürel mirasının bir parçası olan öpüşme eylemi de bu bölgede kaydedilen en eski örnekleri içermektedir.

Öpüşmenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bazı araştırmacılar, öpüşmenin insanların birbirlerinin kokusunu almak için yaptıkları bir davranıştan kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bu teoriye göre, öpüşme, insanların eş seçiminde önemli bir rol oynamıştır. Diğer araştırmacılar ise öpüşmenin, annelerin bebeklerine ağız yoluyla yiyecek vermesiyle ilişkili olduğunu savunmaktadır. Bu teoriye göre, öpüşme, anne-bebek bağını güçlendiren ve sevgi ifadesi olarak kullanılan bir eylemdir.

Öpüşmenin ne zaman ve nerede ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak öpüşmenin yazılı ve görsel kaynaklarda ilk kez Ortadoğu’da görüldüğü bilinmektedir. Örneğin, Sümerler, MÖ 2000 yıllarında yazdıkları şiirlerde öpüşmeden bahsetmişlerdir. Ayrıca, Sümerlerin çivi yazısıyla yazdıkları kil tabletlerde de öpüşme sahneleri bulunmaktadır.

Ortadoğu’da kaydedilen en eski öpüşme ise MÖ 14. yüzyıla aittir. Bu öpüşme, Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olan Hattuşa’da bulunan bir kabartmada tasvir edilmiştir. Kabartma, Hitit kralı II. Hattuşili ile eşi Puduhepa’nın birbirlerini öperken göstermektedir. Bu kabartma, hem tarihte hem de sanatta kaydedilen en eski öpücük olarak kabul edilmektedir.

Ortadoğu’da öpüşmenin sadece romantik bir eylem olmadığı, aynı zamanda siyasi ve dini bir anlam taşıdığı da görülmektedir. Örneğin, Mısır firavunları, tanrılara olan bağlılıklarını göstermek için onların heykellerini veya resimlerini öpmüşlerdir. Ayrıca, Mısır’da bazı antlaşmaların imzalanması sırasında da tarafların birbirlerini öptükleri kaydedilmiştir.

Ortadoğu’da öpüşmenin tarihi ve kültürel önemi büyüktür. Bu bölgede ortaya çıkan ve gelişen öpüşme eylemi, zamanla diğer bölgelere de yayılmış ve farklı anlamlar kazanmıştır. Bugün dünyanın pek çok yerinde kullanılan ve sevginin simgesi olan öpücük, Ortadoğu’nun kültürel mirasının en güzel örneklerinden biridir.