Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Seminerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de Eklendi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), İstanbul Çekmeköy’de MEB’in mesleki çalışma programına “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve uygulaması” başlığının eklendiğini açıkladı. Eğitim Sen, mesleki gelişimde yeri olmayan başlığa tepki göstererek, tüm öğretmenlere seminere katılmamaları konusunda çağrı yaptı.

Eğitim Sen İstabul 2 Nolu Şube’den yapılan yazılı açıklamada, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 08-12 Şubat 2021 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanarak MEB’in sitesinden duyurulduğu belirtildi.

Her eğitim öğretim yılında gerçekleşen seminerlerin belli bir program çerçevesinde sürdürüldüğü ve bunun MEB’in takviminde yer aldığı ifade edilen sendika açıklamasında, “Bu çalışmada mesleki çalışmanın amaçları, içeriği ve müzakere edilecek hususlar bakanlıkça belirtilir, İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Genel Müdürlükçe gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler, ifadesi yer almaktadır. İl/ilçe teşkilatlarına ayrıca bir başlık oluşturma, bakanlığın amaçları dışına çıkma yetkisi verilmemiştir” denildi.

“İDEOLOJİK-POLİTİK İHTİYAÇ MESLEKİ GELİŞİM ADI ALTINDA ÖĞRETMENLERE DAYATILMAKTADIR”

Açıklamada, seminer alışmalarının 9 başlıkta sıralandığı kaydedilerek, şunlar ifade edildi:

“Mesleki çalışmanın amaçları; ‘eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak, derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek, öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak, Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek, öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak ve  öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak’ şeklinde 9 ana başlıkta belirtilmiştir.  Devamında da Bakanlık mesleki çalışmaların içeriği ve müzakere edilecek konuları, ‘2023 Eğitim Vizyonu , Öğretim Programı ve Kazanımlar, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Öğretim Materyalleri, Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı, Ölçme ve Değerlendirme, Mesleki Gelişim, Özel Eğitim Uygulamaları’ şeklinde 8 ana başlıkta toplamıştır.

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise Bakanlığın ilgili yönetmeliğinden bağımsız, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayacak, mesleki çalışmanın amaçları ve konularında yer almayan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Uygulaması’ gibi bir konu başlığını 08-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak mesleki seminerlere ekleyerek, siyasal iktidarın ideolojik politik ihtiyacını mesleki gelişim adı altında öğretmenlere dayatmaktadır. Bu uygulama, son zamanlarda karşımıza çıkan tüm kurumların siyasal iktidarın payandası haline getirmeye çalışan diğer uygulamalardan bağımsız değildir.”

Mili Eğitim Bakanlığı’na ilçelerdeki eğitim semineri programlarını takip etmesinin önerildiği Eğitim Sen açıklamasında, eğitim emekçilerine “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Uygulaması” konulu seminere katılmamaları çağrısı yapıldı.