2020 YKS Değerlendirme Raporu 

ÖSYM 2020 Yılı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) değerlendirme raporunu açıkladı. Rapor değerlendirildiğinde önceki yıllar gibi içi açıcı bir durum söz konusu değildir. Bu yıl pandemiden dolayı öğrenciler bazı problemler yaşasa da, önceki yıllara göre birçok avantajları da vardı.  

Avantajlar; Sınav konularının sadece birinci dönemin konuları olması(öğrencileri en çok zorlayan konular ikinci dönemim konularıdır),TYT(birinci aşama sınavı)’nin süresinin uzatılması(TYT’degeçen yıl verilen 135 dakikalık süre, bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı.),öğrencilerin sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarıya çıkamamaları ve bu sürede evde fazlaca ders çalışma olanağı bulması gibi. Ancak buna rağmen sonuçlar istenildiği gibi olmadı. 

YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testinden (YDT) oluşan ve üç oturumda uygulanan bir sınavdır. TYT oturumu için başvuru yapan 2.424.718 adayın 2.296.138’i bu oturuma katılmıştır. AYT oturumuna başvuran 1.788.590 adaydan 1.672.376’sı sınava girmiştir. YDT oturumuna başvuran 128.177 adaydan 105.579’u sınava girmiştir.  

Toplamda 120 sorudan oluşan TYT oturumunda; Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testleri uygulanmaktadır. Sınavın cevaplanma süresi 165 dakikadır. Doğru cevap sayısı ortalaması; Türkçe testinde 18,23, Sosyal Bilimler testinde 9,13, Temel Matematik testinde 7,00 ve Fen Bilimleri testinde 3,76 olarak hesaplanmıştır. Doğru cevap sayısı ortalaması toplam soru sayısının oldukça altında kalması nedeniyle bu testlerde adayların düşük başarı gösterdiği söylenebilir. 

Toplamda 160 sorudan oluşan AYT oturumunda; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (40 soru), Sosyal Bilimler-2 (40 soru), Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (40 soru) testleri uygulanmaktadır. Sınavın cevaplanma süresi 180 dakikadır. İlgili testlerde en az 1 soruyu işaretleyen adaylar dikkate alındığında doğru cevap sayısı ortalaması; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 13,67, Sosyal Bilimler-2 testinde 14,21, Matematik testinde 9,96 ve Fen Bilimleri testinde 8,39 olarak hesaplanmıştır. Doğru cevap sayısı ortalaması toplam soru sayısının oldukça altında kalması nedeniyle bu testlerde adayların düşük başarı gösterdiği söylenebilir. 

YDT oturumunda; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden sınav uygulanmakta ve adaylara başvuruda bildirdikleri yabancı dile ait 80 sorudan oluşan soru kitapçığı verilmektedir. Sınavın cevaplanma süresi 120 dakikadır. Doğru cevap sayısı ortalaması; Almanca testinde 37,22, Arapça testinde 41,55, Fransızca testinde 38,26, İngilizce testinde 38,32 ve Rusça testinde 43,42 olarak hesaplanmıştır.  

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde adayların puan düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde TYT oturumuna katılan adayların %77,32’sinin 150 ve üzeri puan, %58,60’ının 170 ve üzeri puan aldığı tespit edilmiştir. AYT oturumunda 170 puandan daha düşük puan alan aday oranının, en fazla SAY puan türünde (%41,40) ve en az DİL puan türünde (%13,67) olduğu tespit edilmiştir. 

MEB’in yaptığı araştırmaya göre, öğrencilerin Yüzde 40’ı okuduğunu anlamıyor, yüzde 51’i matematik sorularında da akıl yürütemiyor. O halde eğitim sisteminde bir sorun var. Bu ciddi sorunun ortadan kaldırılması için bir an önce yapılan araştırmaların sonuçları da göz önünde bulundurularak eğitim sisteminde acil değişikliklerin yapılması gerekiyor. Aksi durumda başarısızlık gittikçe artacaktır. 

Kaynak:2020 ÖSYM YKS raporu

Arslan ÖZDEMİR