Zamanın Verimli Kullanılması ve Başarı

Başarı, yanlışların yakalanmasıyla değil, doğruların yakalanmasıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle başarmak isteyen herkes, başarılı olmanın doğru ilkelerinin ne olduğunu bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmelidir. Başarılı olmanın ilkeleri, başarılı olan bireylerin gerçekleştirdikleri davranışların sonuçları doğrultusunda ortaya konulan ilkelerdir.

Başarılı olan insanlarda tespit edilen en temel özelliklerden bir tanesi zamanı en iyi şekilde kullanma özelliğidir. Zaman; meydana gelen olayları sıralamaya yarayan başsız ve sonsuz soyut bir kavramdır. İçinde bulunulan an; bir şeyin gerçekleştiği an olarak da ifade edilir. Zaman; çoğaltılamaz, satın alınamaz, depolanamaz, en ucuz ve en pahalı kaynaktır. Amaçlara ve hedeflere ulaşmak için zamanı verimli kullanmak şarttır.

Zamanı verimli kullananlar; iş ve özel yaşam arasında denge kurarlar, kişisel gelişim süreçlerini gerçekleştirirler, kendi kendilerini motive ederler, stresli olmazlar, bakış açıları geniş olur ve her zaman daha verimli olurlar.

Zamanlarını verimli kullanmayanlar ise; uzun dönemli düşünemezler, yaratıcı olamazlar, kişisel verimlerini artıramazlar, diğer bireylerle etkili iletişim kuramazlar, kişisel olarak niteliklerini artıramazlar, grup(takım) çalışması yapamazlar, sürekli huzursuz ve telaşlı olurlar.

Zamanı verimli kullanabilmek için, bireyin zihinsel olarak kendini buna hazırlaması gerekir. Bunun için bireyin; mücadeleci kişilik yapısını oluşturması, kendini değiştirmeyi hedeflemesi, bilgili ve bilgisini uygulaması, olumlu bakış açısı ve istekli olması, kendi kendini değerlendirme ve özeleştiri yapması gerekir.

Zamanın verimli kullanılması için; amaç ve hedeflerin belirgin olması gerekir. Amaç; gelecekte sahip olmayı istediğimiz değerler ve kendimizi görmek istediğimiz yerdir. Zamanın verimliliği için, gelecekle ilgili plan ve programın yapılmış olması gerekir. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin bu ilkeyi herkesten daha fazla önemsemesi gerekir. Unutmasınlar ki programlı oldukları sürece zamanlarını verimli kullanırlar. Amaç ve hedeflerin belirsizliği, amaca ulaşmak için hedef belirlemenin öneminin bilinmemesi planlamanın önündeki engeldir. Hedef ve amaçlara ulaşmak için, belli bir programa göre hazırlanmayanlar ne kadar hızlı olsalar da istedikleri hedef ve amaca ulaşamazlar.

Birey, zamanın verimliliği açısından planlama yaparken; amaca uygun hedefleri saptamalı, içinde bulunduğu durumun analizini yapmalı, olası gelişme ve değişmeleri incelemeli, karar vermeli ve bu kararları uygulamalı, kendini denetlemeli ve kontrol etmesini bilmeli, bu hedeflere ulaşmak için diğer yolları da bulmalıdır.

O halde zamanı en verimli şekilde kullanmak ve zamanı yönetmek, başarıya giden yolu göstermektedir. Başarmak istiyorsak ve belirlediğimiz hedefe gerçekten ulaşmak istiyorsak belirtilen ilkeler doğrultusunda çabamızı sürdürmemiz gerekir. Aksi durumda başarı gerçekleşse bile ya istenilen nitelikte olmayacak ya da tesadüfî olacaktır.

Sosyolog-Rehberlik Ve Aile Danışmanlığı Uzmanı

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)