Türkiye’de son on yılda en az 828 göçmen/mülteci işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), son on yılda (2013-2022) Türkiye’de en az 828 göçmen/mülteci işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Raporda, göçmen/mülteci işçilerin iş cinayetlerine daha fazla maruz kalmasının temel nedeninin sermaye iktidarı olduğu vurgulandı. Sermaye iktidarı, işçilerin çalışma koşullarını belirlemekte ve işçilerin yaşamını tehlikeye atan riskleri yaratmaktadır.

Raporda, sermaye iktidarının göçmen/mülteci işçileri daha fazla sömürmek için güvencesiz koşullarda çalıştırdığı belirtildi. Göçmen/mülteci işçiler, genellikle düşük ücretle, uzun çalışma saatlerinde, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırılmaktadır. Bu durum, göçmen/mülteci işçileri iş cinayetlerine daha fazla maruz bırakmaktadır.

Göçmen/Mülteci İşçiler Türkiye İşçi Sınıfının Bir Parçasıdır

Raporda, göçmen/mülteci işçilerin Türkiye işçi sınıfının bir parçası olduğu vurgulandı. Göçmen/mülteci işçiler, Türkiye’de işgücü piyasasında önemli bir yere sahiptir. Bu işçiler, genellikle tarım, inşaat ve sanayi gibi sektörlerde istihdam edilmektedir.

Raporda, göçmen/mülteci işçilerin sorunlarının Türkiye işçi sınıfının sorunlarından ayrı düşünülemeyeceği belirtildi. Göçmen/mülteci işçilerin sorunlarının çözümü için, Türkiye işçi sınıfının mücadelesine ihtiyaç vardır.

Göçmen/Mülteci İşçilerin Örgütlenmesi Önemlidir

Raporda, göçmen/mülteci işçilerin örgütlenmesinin bu işçilerin sorunlarının çözümü için önemli olduğu vurgulandı. Göçmen/mülteci işçilerin örgütlenmesi, işçilerin haklarını savunmalarını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlayacaktır.

Raporda, Türkiye’de göçmen/mülteci işçilerin örgütlenmesi için yapılan bazı çalışmalara da yer verildi. DİSK Gıda-İş, BirTek-Sen ve Göçmen Sendikası Girişimi gibi sendikalar, göçmen/mülteci işçilerin örgütlenmesi için çalışmalar yürütmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporu, Türkiye’de göçmen/mülteci işçilerin iş cinayetleri konusunda ciddi bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu soruna çözüm bulmak için, sermaye iktidarının yarattığı güvencesiz çalışma koşullarına karşı mücadele etmek ve göçmen/mülteci işçilerin örgütlenmesini desteklenmesiyle iş cinayetlerinin önüne geçilebilir…

Bunları da okuyabilirsiniz...

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku