Türkiye’de 12 aylık cari açık son 10 yılın zirvesine çıkarak 55,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari açık Şubat ayında beklentileri aşarak 8,78 milyar dolar oldu.

Şubat ayında 12 aylık cari açık ise 55,4 milyar dolar oldu. Buna göre 12 aylık cari açık son 10 yılın zirve seviyesine ulaştı.

TCMB verilerine göre 12 aylık cari açık 2012 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dış ticaret açığı şubatta 10 milyar doları geçti

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı şubatta 10 milyar 401 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 334 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 652 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi şubatta 815 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 99 milyon dolar net giriş kaydetti.

TCMB verilerine göre, şubatta doğrudan yatırımlar kaynaklı 505 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 240 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 505 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 240 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 14 milyon dolarlık net alış, hisse senedi piyasasında ise 185 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 158 milyon dolar net kullanım yaptı.

Resmi rezervlerde şubatta 4 milyar 677 milyon dolarlık net azalış oldu

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları şubatta 80 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 109 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 381 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 272 milyon dolar yükseldi.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet 222 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar 124 milyon dolar ve 338 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde şubatta 4 milyar 677 milyon dolarlık net azalış oldu