Tekrarın Öğrenme Üzerindeki Etkisi

Öğrenme bir süreçtir ve bu süreci etkileyen birçok faktör vardır. Tekrar öğrenmeyi etkileyen temel faktörlerden bir tanesidir.

Tekrar;  o gün derste işlenen konulara kısaca göz gezdirmek, ilk etapta bir ders için en fazla 10 dakika sürmesi gereken bir yöntemdir. Tekrarın faydası sadece hatırlamayı sağlamak değil, tekrar edilen konunun daha iyi öğrenilmesidir. Konu, ilk öğrenildiğinde çok iyi anlaşılsa bile bilgiler zihinde tam olarak yer edinmez. Konu tekrar edilirse zihin bilgileri yeniden tazeler, eski bilgilerle de bağlantılı hâle getirir.

Öğrenme için tekrarın nasıl yapılacağını bilmek gerekir. Tekrar yâda alıştırmanın sürekli veya aralıklı yapılması konunun niteliğine göre, öğrenen kimsenin yetki ve yeteneklerinin özelliklerine bağlıdır. Kolay yâda sade konularda sürekli tekrar daha etkili olmaktadır, aralıklı tekrar öğrenmede genel bir kural olmakla birlikte, aralığın uzunluğu, konunun özelliklerine bireyin yaş, zekâ ve o konudaki yaşantılarının niteliğine göre değişmektedir.

Tekrarın sürekli yâda aralıklı yapılmasında başarıya yâda başarısızlığa birçok etken yardım eder. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları konunun özelliği gibi, bazı konularda daha çok tekrara gerek vardır. Bu birazda öğretmenin konuyu anlatırken konuyu anlamlandırmasına bağlıdır. Öğrenciler öğretmenini anlamıyorsa, öğrencilerin konuyu anlayabilmeleri için daha fazla tekrar yapmaları gerekmektedir. O halde bu konuda öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir.

Tekrarda konuya ve öğrencinin zekâ ve yeteneğine göre, aradaki dinlenme süresi de çok iyi ayarlanmalı ve tekrar programlı bir şekilde yürütülmelidir.

Tekrar yaparken not tutmak, zihindeki kalıcılığı sadece okuyup geçmeye göre daha fazla artırmaktadır. Tekrar yaparken tutulan küçük notları konuya dair diğer bilgilerin yanına iliştirmek, çalışılan konunun bütününü göz önünde bulundurmaya yardımcı olacak, bilgilerin akılda kalıcılığını da artıracaktır. Tekrar yaparken not tutmak veya eskiden tutulmuş notları hızlıca gözden geçirmek önemlidir. Böylece bilgilerin daha sağlam bir şekilde diğer bilgilerle ilişkilendirilmesini sağlar. 

Tekrar düzenli yapılırsa bilgiler beyne kalıcı olarak kodlanır. Öğrenci düzenli olarak tekrar yaptığında o konuda hiçbir eksiklik hissetmemeye başlar. Tekrar ettiği konularda daha az hata yapar ve sınavlarda istediği başarıyı yakalar.

Düzenli tekrar şu şeklide yapılmalıdır.

İlk öğrenmeden 10 dakika sonra 10 dakika.( Unutmayın! İlk ders tekrarı için ortalama süre 10 dakikadır. Eğer tekrar, bu süreyi aşıyorsa yani 10 dakikalık genel okuma sonrasında hâlâ eksikler var ise bu, o dersin iyi öğrenilmediği anlamına gelir. Bu durumda tekrardan çıkılarak o konunun baştan bir kez daha çalışılması gerekmektedir.)

24 saat sonra 5 dakika

1 hafta sonra 3 dakika

1 ay sonra 3 dakika

6 ay sonra 3 dakika

Toplam tekrar süresi 24 dakikadır. Başarılar diliyorum.

Arslan ÖZDEMİR