Saros halkının haklılığı yine ortaya çıktı

BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Limanı projesine ilişkin 3’üncü kez bilirkişi raporu yayımlandı.  BirGün’den Yaren Çolakın haberine göre heyet tarafından hazırlanan raporda projenin imar planlarına aykırı olduğu bir kez daha belirlenmiş oldu.

Edirne’nin Keşan İlçesindeki Saros körfezine BOTAŞ tarafından yapılmak Saros FSRU Liman ve Boru Hattı projesinin imar planlarına karşı Keşan Kent Konseyi ve Saros gönüllülerinin açtığı iptali davası sonucunda üçüncü bilirkişi raporu yayımlandı. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda projenin Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı’na aykırı olduğu belirtildi. Yayımlanan raporun ardından yurttaşlar bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Raporla bir kez daha projenin hukuka ve bilime aykırı olduğunun kanıtlandığının altını çizen Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, “Hukuksuzlukta ısrar edilecekse biz de BOTAŞ Saros’dan çıkıncaya kadar toplumsal ve hukuksal mücadelemiz devam edeceğiz” dedi.

“ÇED iptal davamızda verilen ikinci bilirkişi raporuyla liman ve boru hattı projesinin inşaat, ziraat, jeoloji, hidrojeoloji, biyoloji ve orman bilimlerine birçok yönden aykırı olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştık” diyen Karagöz, “Şimdi ise projenin dava konusu planlarının planlama ilkelerine ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı yönünde bilirkişi heyeti ortak rapor hazırladı” ifadelerini kullandı.

Üç ayrı rapor var

Davanın Avukatı Bülent Kaçar da, “Botaş üç ayrı bilirkişi raporundaki bilimsel uyarılara ve bir gerekçeli mahkeme kararındaki hukuksal uyarılara uymak yerine müvekkillerimizin tarım arazilerinde ve ormanlarımızda ekolojik tahribata devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Heyet: İnşaatı durdurun

“Doğaya ve turizme düşman bu projeyi bilimsel ve hukuksal haklılığımız ile mutlaka iptal ettireceğiz” diyen Avukat Kaçar, raporda yer alan ifadelere dikkat çekti: “Dava konusu planlar üst kademe planların sunmuş olduğu çerçeve içinde benimsenen sürdürülebilirlik ilkesine koruma kullanma dengesinin sağlanması hedefine ve doğal alanların korunması gerektiği kararıyla uyumluluk göstermemektedir. Tespitlerimiz doğrultusunda bilirkişi kurulumuz dava konusu planların planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı görüşüne ulaşmıştır’. Biz bu çerçevede bilirkişi raporu ayrıntılı olarak bilimsel ve teknik değerlendirmeler kesin kanıtlar sunduğu için Edirne İdare Mahkemesi’nin acilen bu planların yürütmesini durdurmasını talep ediyoruz. Ayrıca projenin hafriyat inşaat çalışmalarının biran önce durdurulmasını talep ediyoruz.”